Camp America
Studenckie wakacje w USA nr 1 w Polsce! Bilet lotniczy, zakwaterowanie i wyżywienie gratis, koszt programu 299 + 399 + 1949 zł (3 raty, cena zawiera ubezpieczenie) plus $ 160 wiza USA - zapraszamy!
Programy Korzyści Jak wyjechać Zgłoś się Pobierz broszurę FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Kontakt Zapisz się i przyjdź na spotkanie informacyjne

Opłaty dla powracających na ten sam kamp

Prosimy o dokonywanie każdej wpłaty bezpośrednio z konta uczestnika w systemie zgłoszeniowym. Wyłącznie w przypadku, gdyby taka operacja okazała się niemożliwa, można dokonać przelewu na konto złotówkowe Camp America po uprzednim poinformowaniu biura pod adresem help@campamerica.pl.

UWAGA: Co roku występuje limit wizowy dla osób powracających na swój camp, na program CAMPOWER. W sezonie 2018 limit ten został osiągnięty 31 października 2017. Osoby, które "nie zmieściły się" w tym limicie, będą obowiązywać opłaty i kieszonkowe jak dla osób pierwszorocznych. Wspomniany limit wizowy dotyczy tylko i wyłącznie programu Campower. 

Na program COUNSELLOR obowiązuje limit tylko dla tych osób, które w sezonie 2018 będą wyjeżdżały po raz trzeci na ten program. Informujemy, że w tym sezonie limit został osiągnięty 23 stycznia 2018. Lista rezerwowa obowiązuje, jednak osoby które znajdą się poza limitem i do końca kwietnia pozostaną na liście rezerwowej, nie będą mogły w ogóle wyjechać z Camp America na program Counsellor. 

Poniższe opłaty obowiązują dla osób powracających na swój camp:


I rata: PLN 299

Wnosisz ją poprzez swoje konto uczestnika. Obejmuje wstępne czynności formalne umożliwiające uczestnictwo w programie. Jeżeli nie otrzymasz miejsca pracy w USA, ta opłata zostanie Ci zwrócona.

II rata: PLN 399c

Wnosisz ją po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez biuro Camp America w USA (czyli ostatecznym uznaniu jego poprawności formalnej) - również poprzez swoje konto uczestnika. W przypadku chęci wyjazdu na nowy camp/resort, po jej wniesieniu automatycznie zostaje uruchomiony proces poszukiwania miejsca dla Ciebie. Jeżeli miejsce dla Ciebie nie zostanie znalezione, ta opłata jest zwracana.

III rata - zależy od wybranej opcji:

a) PLN 910a

- jeżeli wracasz na ten sam camp i samodzielnie kupujesz sobie bilet lotniczy. W tej opcji Twój camp ponosi tylko opłatę administracyjną $35.

b) PLN 1369a

- jeżeli wracasz na ten sam camp, ale chcesz skorzystać z lotu Camp America. Uwaga! W tej opcji Twój camp obciążony zostaje opłatą min. $1030 (zależnie od docelowego portu lotniczego). Dowiedz się więc koniecznie u dyrektora swojego campu, jakie dokładnie będzie Twoje kieszonkowe netto.

Trzecią ratę wnosisz dopiero po otrzymaniu miejsca na campie lub miejsca gwarantowanego, czyli po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Jeżeli dyrektor ośrodka do którego wracasz, potwierdził zatrudnienie Ciebie w sezonie 2018 - możesz wnieść tę opłatę razem z drugą ratą, co znacznie przyspieszy dalsze procedury. Obejmuje ubezpieczenie medyczne, opłaty lotniskowe, dopłatę paliwową i pozostałe czynności organizacyjne związane z uzyskaniem wizy. Ubezpieczenie medyczne pokrywa koszty leczenia do wysokości USD 500 000. Jak w każdym ubezpieczeniu, istnieją pewne zastrzeżenia, dotyczące np. chorób istniejących już przed wyjazdem czy pewnych form opieki stomatologicznej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia omówione są w zakładce "Insurance" na koncie Uczestnika oraz w Participant's Handbook.

Zmiany opłat

Powyższe opłaty ulegają zmianie z dn. 1 lutego 2018 roku. Szczegóły poniżej w pkt. "Podsumowanie".

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany opłat programowych, odpowiednie informacje zostaną wówczas umieszczone na niniejszej stronie.

Podsumowanie

Suma obowiązkowych opłat pobieranych przez Camp America dla osób samodzielnie kupujących bilet lotniczy to 299 PLN + 399 PLN + 910 PLN= 1608 PLN.

Natomiast dla osób korzystających z lotu Camp America cena programu wygląda następująco: 299 PLN + 399 PLN + 1369 PLN = 2067 PLNa.

Od 1 lutego 2018 roku
Suma obowiązkowych opłat pobieranych przez Camp America dla osób samodzielnie kupujących bilet lotniczy to 299 PLN + 399 PLN + 1430 PLN= 2128 PLN.

Natomiast dla osób korzystających z lotu Camp America cena programu wygląda następująco: 299 PLN + 399 PLN + 1889 PLN = 2587 PLNa.

Cena może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen biletów lotniczych lub kosztów ubezpieczenia opieki medycznej.

Ubezpieczenie medyczne obejmujeb:

 • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA - do kwoty 500,000 USD
 • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu) do kwoty 500 USD


Ubezpieczenie medyczne nie obejmujeb:

 • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
 • Kosztów leczenia stanów chorobowych (i ich konsekwencji) istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
 • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)

Negocjuj swoje kieszonkowe!

Każdy powracający (na swój camp) uczestnik sam negocjuje z dyrektorem campu/resortu swoje kieszonkowe. Nie ma górnego limitu wynagrodzenia. Naszym zdaniem powinieneś oczekiwać minimum 150-300$ netto więcej niż otrzymałeś jako uczestnik pierwszoroczny. Wszystko jednak zależy od Ciebie i Twoich umiejętności negocjatorskich!

Camp America nie pokrywa kosztów:

 • Przyjazdu uczestnika na rozmowę konsultacyjną i Orientation w Polsce
 • Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
 • Dopłat do biletów lotniczych narzuconych przez linie lotnicze w trakcie sezonu, a nieogłoszonych przez nie przed jego rozpoczęciema (zgodnie z pkt 14 Umowy Uczestnictwa)
 • Opłaty wizowej dla ambasady USA (obecnie wynosi ona 160$, płatne w złotówkach)
 • Opłaty za przesyłkę kurierską z wizą (ok. 30-40 zł)
 • Uzyskania wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego ani z podobnych rejestrów w USA. Uzyskanie polskiego wyciągu kosztuje obecnie 20-30 zł. W USA zależy to od stanu, w którym znajduje się Twój camp. W roku 2016 w większości stanów nie było ono wymagane.d
 • Kosztów zaświadczenia lekarskiego, ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
 • Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w Nowym Jorku oraz wszelkich innych lotów i przejazdów wewnątrz USA po zakończeniu pracy
 • Pobytu w USA w okresie zmiany pracy i po zakończeniu pracy
 • Lotu powrotnego do Polski w przypadku nieukończenia programu przez uczestnika
 • Ew. dodatkowego ubezpieczenia bagażu 425 zł)

UWAGA - BARDZO WAŻNE ADNOTACJE!

a Trzecia rata zawiera m.in. opłaty lotniskowe, podatki i inne opłaty lotnicze. Jeżeli w trakcie sezonu opłaty te ulegną podwyższeniu przez linie lotnicze, część lub całość tych opłat zostanie doliczona do trzeciej raty, niezależnie od tego, czy aplikant dokonał już opłat lub czy brał udział w promocjach (zgodnie z pkt. 14 Umowy Uczestnictwa). Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że kwota takiej dopłaty może zawierać się w przedziale ok. 100-250 zł. W latach 2015-2017 dopłaty udało się uniknąć (wyniosła 0 zł).
b Szczegóły w zakładce "Insurance" na koncie uczestnika
c Jeżeli nie otrzymasz miejsca pracy, ta opłata jest Ci zwracana. Jeżeli jednak otrzymasz miejsce pracy, a następnie nie otrzymasz wizy lub będziesz musiał(a) zrezygnować z wyjazdu z powodu udokumentowanych przyczyn medycznych, nie otrzymasz pełnego zwrotu opłat. Zostanie potrącona kwota 35$ - opłata bezzwrotna pobierana przez Departament Stanu za wystawienie dokumentu DS-2019.
d Uwaga: wiosną roku 2015 campy w stanie Pensylwania zostały objęte stanowym obowiązkiem uzyskania amerykańskich zaświadczeń o niekaralności dla każdego ze swoich pracowników oraz dla każdego uczestnika programu wymiany kulturalnej. Sumaryczny koszt tych zaświadczeń wynosił 47,50 USD = ok. 180 złotych. Twój camp może, lecz nie musi pokryć tego kosztu. Nie pokrywa go również Camp America - zgodnie z punktem 7a Umowy Uczestnictwa. Jeśli więc uzyskasz placement na campie w stanie Pensylwania, zapytaj bezpośrednio dyrektora swojego campu, czy camp będzie uzyskiwał te zaświadczenia dla Ciebie oraz czy pokryje koszt uzyskania tych zaświadczeń i w jakiej wysokości. Jeżeli okaże się, że camp nie pokrywa tego kosztu, musisz być przygotowany na jego pokrycie z własnych środków po przyjeździe do USA. Zaświadczenia te ważne są przez 36 miesięcy (3 lata) od momentu ich uzyskania, dlatego koszt ten nie pojawi się przy ew. powrocie na camp w kolejnym roku.
Camp America (United Kingdom) Camp America (Australia) Camp America (New Zealand) Camp America (Switzerland) Camp America (Austria) Camp America (Germany)

Work and travel - typy programów | Camp America | Resort America | Zgłoś się! | Twoje konto


American Institute for Foreign Study (UK) Ltd. Registered in England No. 939488 at 37 Queen's Gate, London SW7 5HR United Kingdom