Camp America
Studenckie wakacje w USA nr 1 w Polsce! Bilet lotniczy, zakwaterowanie i wyżywienie gratis, koszt programu 299 + 399 + 1949 zł (3 raty, cena zawiera ubezpieczenie) plus $ 160 wiza USA - zapraszamy!
Programy Korzyści Jak wyjechać Zgłoś się Pobierz broszurę FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Kontakt Zapisz się i przyjdź na spotkanie informacyjne

Jak dostać wizę do USA

...czyli tajniki procesu wizowego Camp America.


Procedura

Aby otrzymać wizę J-1 w ramach programu Camp America, trzeba mieć przyznane (lub zagwarantowane) miejsce pracy w USA. Po pozytywnej decyzji dotyczącej otrzymania miejsca pracy, biuro Camp America w USA dokonuje za aplikanta opłaty SEVIS  (obecnie 35$) a następnie drukuje formularz DS2019 i wraz z dowodem wpłaty SEVIS wysyła go do biura w Polsce. Uwaga: zrobi to tylko wówczas, jeżeli aplikant dokonał drugiej opłaty, tj. 199 PLN. Biuro w Polsce tworzy z tych dokumentów oraz instrukcji do nich tzw. pakiet wizowy i wysyła go do aplikanta.

Po otrzymaniu pakietu aplikant ma 5 dni na wypełnienie, przygotowanie i odesłanie do biura Camp America dokumentów wizowych. Uwaga: wszelkie opóźnienia, wynikające z nieodesłania dokumentów na czas, mogą spowodować problem z załatwieniem wizy w odpowiednim terminie,dlatego niezwykle ważne jest jak najszybsze odesłanie ich do biura w Warszawie lub Krakowie Po ich otrzymaniu biuro Camp America umawia aplikanta na rozmowę w ambasadzie, a po umówieniu powiadamia aplikanta o jej terminie. Aplikant przyjeżdża na spotkanie o umówionej godzinie, wchodzi do Ambasady wraz z pracownikiem Camp America i przechodzi rozmowę z konsulem. Na rozmowie konsul podejmuje decyzję o przyznaniu (bądź nie) wizy J-1. Jeżeli decyzja jest pozytywna, po kilku dniach Ambasada wydaje pracownikowi Camp America paszport z wklejoną wizą i załączonym dokumentem DS2019, które następnie przekazywane są aplikantowi.

W sezonie 2010 osoby biorące powtórnie udział w programie nie były zapraszane na rozmowę z konsulem, nie musiały więc przyjeżdżać do konsulatu. Dotyczyły ich jednak wszystkie pozostałe procedury, opisane powyżej. 


Warunki szczegółowe

Jeżeli dany podtyp wizy (np. "Summer Work and Travel") wymaga, aby uczestnik programu był studentem - dotyczy to np. programów Camp America Campower i Resort America - regulacje określają, że może to być:

 • student dzienny, wieczorowy lub weekendowy (zaoczny), który ukończył minimum 1 rok studiów (studia muszą być licencjackie lub magisterskie)
 • student ostatniego roku studiów, nawet, jeśli przed wyjazdem planuje obronić pracę magisterską i zakończyć studia
 • uczestnik Studium Policealnego pomiędzy rokiem 1 a 2

Nie może to być natomiast:

 • uczeń szkoły średniej, nawet, jeśli został już przyjęty na studia rozpoczynające się jesienią
 • uczeń szkoły zawodowej (np. kosmetologicznej, fryzjerskiej, detektywistycznej itp.)
 • uczeń szkoły średniej dla dorosłych

Powyższe zasady nie dotyczą Counsellors. Counsellors nie mogą jednak pracować w charakterze innym niż opiekunowie lub instruktorzy na koloniach letnich.

Każdy osoba aplikująca o wizę J-1 musi mieć ukończone 18 lat. Górnej granicy wieku nie ma, jednakże zgłoszenia osób w wieku powyżej standardowego wieku "studenckiego" będą rozpatrywane przez Ambasadę dokładniej z uwagi na większe statystyczne ryzyko naruszenia zasad wizy J-1 podczas pobytu w USA.

W programach typu "Summer Work and Travel" oraz "Counsellor" można brać udział wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków wymienionych powyżej. 


Wymagane dokumenty

1. Elektroniczny wizowy formularz aplikacyjny (Electronic Visa Application Form - EVAF) DS 160

2. Dokument DS 2019 zwany Certyfikatem Uprawnienia do Udziału w Programie Wymiany Kulturalnej J-1, podpisany przez aplikanta

5. Dowód wniesienia opłaty SEVIS - USD 35.

6. Oryginał dowodu wniesienia opłaty wizowej (dla ambasady/konsulatu USA w Polsce), ze stemplem urzędu pocztowego. Wysokość opłaty w polskich Złotych zmienia się, dlatego w dniu dokonywania wpłaty należy zasięgnąć aktualnych informacji na stronie ambasady USA lub w biurze Camp America. Ambasada wymaga obecnie, aby opłaty wizowe od uczestników programu były dokonywane wyłącznie poprzez wpłatę na poczcie.

7. Jedno zdjęcie wizowe zrobione w przeciągu ostatnich 6 miesięcy (uwaga powracający: niedozwolone jest zdjęcie z zeszłego roku). Szczegółowe informacje nt. zdjęcia wizowego:

 • precyzyjne wymiary: kwadrat 5 cm x 5 cm;
 • fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
 • tło jasne i jednolite, ale nie białe;
 • długość twarzy od czubka głowy do brody musi wynosić 3 cm;
 • wzrok oraz twarz skierowane prosto w obiektyw;
 • uszy widoczne (oboje uszu, nie tylko jedno);
 • zdjęcie nie może być zrobione w ciemnych okularach;
 • bez nakrycia głowy, z wyjątkiem powodów religijnych, nawet w takich wypadkach twarz musi być całkowicie widoczna.
 • zdjęcie musi być przyklejone w odpowiednim miejscu na formularzu wizowym DS-156

8. Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy po dacie ważności wizy (czyli min. do 1 maja następnego roku).

9. Ważny indeks i legitymacja studencka


Jak długo ważna jest wiza J-1?

Zasadniczo, wiza ważna jest od daty rozpoczęcia programu określonej na DS-2019 (można jednak wjechać do USA kilka dni wcześniej), a jej ważność kończy się dla programów Camp America/Resort America w dniu 15 października lub wcześniej, jeśli od początku programu upłyną 4 miesiące. Oznacza to, że po 15 października (lub innej, wcześniejszej dacie końca ważności wizy) nie można już pracować. Teoretycznie każdy uczestnik może pozostać w USA jeszcze do 30 dni po tej dacie (tzw. "grace period"), lecz wyłącznie w celach rekreacyjnych i nie dłużej niż do daty określonej przez oficera imigracyjnego na formularzu I-94. W praktyce należy jednak pamiętać, że ostatnie loty Camp America opuszczają USA nie później niż 31 października, tak więc w "najlepszym przypadku" uczestnik powinien do końca października opuścić Stany Zjednoczone.

W przypadku przerwania udziału w programie (np. przedwczesnego opuszczenia campu lub resortu bez porozumienia z organizatorem programu) wiza przestaje być ważna w trybie natychmiastowym, a uczestnik ma obowiązek niezwłocznie opuścić USA. Organizator (Camp America) ma ponadto obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Departamentu Stanu. Z kolei przebywanie w USA dłużej niż pozwala na to "grace period" jest równoważne ze złamaniem amerykańskiego prawa, co najprawdopodobniej uniemożliwi uczestnikowi ponowny wjazd do USA w przyszłości.


 

                                                       W bieżącym Newsletterze:

Rekrutacja na sezon 2011 rozpoczęta!

Super First Minute

Zgłoś się teraz

Polskie Forum Camp America

Camp Ladore, miejsce jak z bajki

 

            

                                                           

                                                                  


 

Camp America (United Kingdom) Camp America (Australia) Camp America (New Zealand) Camp America (Switzerland) Camp America (Austria) Camp America (Germany)

Work and travel - typy programów | Camp America | Resort America | Zgłoś się! | Twoje konto


American Institute for Foreign Study (UK) Ltd. Registered in England No. 939488 at 37 Queen's Gate, London SW7 5HR United Kingdom