Camp America
Studenckie wakacje w USA nr 1 w Polsce! Bilet lotniczy, zakwaterowanie i wyżywienie gratis, koszt programu 299 + 399 + 1949 zł (3 raty, cena zawiera ubezpieczenie) plus $ 160 wiza USA - zapraszamy!
Programy Korzyści Jak wyjechać Zgłoś się Pobierz broszurę FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Kontakt Zapisz się i przyjdź na spotkanie informacyjne

Słowa kluczowe:counsellor,kieszonkowe

Kieszonkowe

Kieszonkowe

Kieszonkowe to kwota, którą warto przeznaczyć na zwiedzanie USA. Wystarcza ona na co najmniej 2-3 tygodnie podróżowania, albo na... niezłe zakupy!


Gwarancja wypłaty

Uczestnikom programów zapewniamy gwarantowaną sumę podstawową (pocket money) wypłacaną w gotówce po zakończeniu pracy*. Kontrakt gwarantuje również bezpłatne wyżywienie (3 posiłki dziennie) oraz zakwaterowanie, najczęściej również pranie. Ewentualne premie lub napiwki są w gestii dyrektora ośrodka. Jeżeli istnieje taka możliwość, uczestnik może pracować dalej w tym samym miejscu (stawka min. 200 $ tygodniowo + bezpłatne utrzymanie) lub na innym campie, wybranym przez siebie (przejazd na koszt własny). Suma gwarantowana wypłacana jest w całości po zakończeniu okresu podstawowego, niekiedy zaś część tej sumy można otrzymać w połowie trwania tego okresu.

Wysokość sumy gwarantowanej w programie Counsellor demonstruje poniższe zestawienie (szczegółowych wyliczeń dokonują konsultanci):

 • Counsellor wyjeżdżający po raz pierwszy: od $600 do $950
 • Counsellor wyjeżdżający po raz drugi, trzeci i następny, na nowy camp (również te osoby, które wcześniej korzystały z podobnego programu innej organizacji):  $1000
 • Counsellor - okres pracy przedłużony ponad 9(10) tyg.: min. $200/tyg.

  Jest to suma, którą uczestnik może uzyskać od swojego campu za każdy dodatkowo przepracowany tydzień, tj. ponad standardowe 9/10 tygodni (jeżeli jest możliwość takiego przedłużenia). Zgodnie z warunkami wizy, maksymalny czas pracy w programach typu Work&Travel wynosi 16 tygodni. Przedłużenie kontraktu o dalsze tygodnie ustala się osobiście z dyrektorem swojego campu. Na campie nadal obowiązują nasze bezpłatne świadczenia.

  Średnio netto podczas jednego pobytu: ok. $500 - $1900**

  *) kontrakt uczestnika opiewa na podstawowy, obowiązkowy okres pracy o długości 9 tygodni na campie standardowym lub 10 tygodni na campie dziennym (z uwagi na inną strukturę czasu pracy). Niekiedy kontrakt jest nieco krótszy, co jednak nie wpływa na wysokość wypłaconej sumy gwarantowanej. Jeżeli jednak uczestnik zostanie zwolniony z pracy lub będzie musiał przerwać ją (lub rozpocząć później) z innych przyczyn, otrzyma wypłatę proporcjonalnie do przepracowanego okresu, przy założeniu, że 100% = 63 dni. Z uwagi na prawo stanowe, niektóre campy w stanie Pensylwania mogą również potrącić z wynagrodzenia kwotę 47,50 USD w celu uzyskania dla uczestnika amerykańskich  zaświadczeń o niekaralności (patrz sekcja "Opłaty" i punkt 7a Umowy Uczestnictwa). Uwaga: suma gwarantowana jest kwotą brutto i od tej kwoty pracodawca może potrącić podatek, którego część można z reguły odzyskać po powrocie do kraju, pod warunkiem otrzymania od campu odpowiednich formularzy podatkowych (patrz m.in. punkt 34 Umowy Uczestnictwa). Odzyskanie podatku wiąże się z opłatą manipulacyjną potrącaną przez pośrednika. Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że każdy obywatel zobowiązany jest do rozliczania się ze swoich dochodów niezależnie od kraju, w którym zostały uzyskane.

  **) zależnie od liczby przepracowanych tygodni, ew. godzin i stawki godzinowej; pracodawca może potrącić niewielką część tej kwoty na rzecz podatku. W takim przypadku uczestnik programu powinien otrzymać od pracodawcy formularz W-2, na podstawie którego może ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w USA. Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że każdy obywatel zobowiązany jest do rozliczania się ze swoich dochodów niezależnie od kraju, w którym zostały uzyskane.


 • Informacje dodatkowe


  Camp America pokrywa koszty:

  • Odbioru uczestnika z lotniska i transportu do hotelu
  • Pobytu w hotelu Crowne Plaza w New Jersey po przylocie
  • Wyżywienia w ww. hotelu
  • Przejazdu uczestnika z hotelu Crowne Plaza do miejsca pracy
  • Wyżywienia i zakwaterowania w okresie pracy
  • Obsługi całodobowej interwencyjnej linii telefonicznej biura w USA (1-800-727-8233)

  Camp America nie pokrywa kosztów:

  • Przyjazdu uczestnika na Orientation w Polsce
  • Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
  • Opłaty wizowej (obecnie wynosi ona ok. 160$, płatne w złotówkach)
  • Zaświadczenia o niekaralności (obecnie 30zł)
  • Kosztów zaświadczenia lekarskiego, ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
  • Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w USA
  • Pobytu w USA w okresie zmiany pracy i po zakończeniu pracy
  • Dodatkowego ubezpieczenia bagażu (425 zł)

  Ubezpieczenie medyczne obejmuje:

  • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA - do kwoty 500,000 USD
  • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu) do kwoty 500 USD


  Ubezpieczenie medyczne nie obejmuje:

  • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
  • Kosztów leczenia stanów chorobowych istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
  • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)
  Camp America (United Kingdom) Camp America (Australia) Camp America (New Zealand) Camp America (Switzerland) Camp America (Austria) Camp America (Germany)

  Work and travel - typy programów | Camp America | Resort America | Zgłoś się! | Twoje konto


  American Institute for Foreign Study (UK) Ltd. Registered in England No. 939488 at 37 Queen's Gate, London SW7 5HR United Kingdom