Camp America
Studenckie wakacje w USA nr 1 w Polsce! Bilet lotniczy, zakwaterowanie i wyżywienie gratis, koszt programu 299 + 399 + 1949 zł (3 raty, cena zawiera ubezpieczenie) plus $ 160 wiza USA - zapraszamy!
Programy Korzyści Jak wyjechać Zgłoś się Pobierz broszurę FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Kontakt Zapisz się i przyjdź na spotkanie informacyjne

Słowa kluczowe:kieszonkowe,resort

Kieszonkowe

Kieszonkowe

Kieszonkowe to kwota, którą warto przeznaczyć na zwiedzanie USA. Powinna ona wystarczyć na co najmniej 2-3 tygodnie podróżowania, albo na... niezłe zakupy!


Gwarancja wypłaty

Uczestnikom jadącym po raz pierwszy zapewniamy gwarantowaną sumę podstawową (pocket money) wypłacaną w gotówce po zakończeniu pracy*. Kontrakt gwarantuje również bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie) lub ekwiwalent pieniężny. Ewentualne premie, napiwki lub nadgodziny  są w gestii dyrektora resortu. Jeżeli istnieje taka możliwość, uczestnik może pracować dalej w tym samym miejscu (stawka min. 200 $ tygodniowo + bezpłatne utrzymanie) lub w innym, wybranym przez siebie (przejazd i utrzymanie na koszt własny). Suma gwarantowana wypłacana jest w całości po zakończeniu okresu podstawowego, niekiedy zaś część tej sumy można otrzymać w połowie trwania tego okresu. Na niektórych resortach praktykowane są również wypłaty cotygodniowe.

Wysokość sumy gwarantowanej w programie Resort America dla uczestników pierwszorocznych wynosi:

 • $ 1650

  Osoby jadące po raz drugi, trzeci itd.:

 • uczestnik sam negocjuje kwotę swojego wynagrodzenia bezpośrednio z dyrektorem swojego resortu.

 • Uwaga: zgodnie z warunkami wizy, maksymalny czas pracy w programach typu Work & Travel wynosi 16 tygodni. Przedłużenie kontraktu powyżej 12 tygodni ustala się osobiście z dyrektorem swojego resortu. Na resorcie nadal obowiązują nasze bezpłatne świadczenia.

  Średnio netto podczas jednego pobytu: ok. $ 2000 - $ 5000**

  *) kontrakt uczestnika opiewa na podstawowy, obowiązkowy okres pracy o długości 9 tygodni na campie, 10 tygodni na campie dziennym (z uwagi na inną strukturę czasu pracy) i 12 tygodni na resorcie (inna suma gwarantowana). W rzeczywistości camp może trwać od 4 do 9 tygodni (zazwyczaj 8-9) co nie wpływa na wysokość wypłaconej sumy gwarantowanej. Jeżeli jednak uczestnik zostanie zwolniony z pracy lub będzie musiał przerwać ją (lub rozpocząć później) z innych przyczyn, otrzyma wypłatę proporcjonalnie do przepracowanego okresu, przy założeniu, że 100% = 63 dni. Uwaga: suma gwarantowana jest kwotą brutto i od tej kwoty pracodawca może potrącić podatek, w którego odzyskaniu Camp America oferuje pomoc po powrocie uczestnika do kraju (patrz m.in. punkt 34 Umowy Uczestnictwa). Odzyskanie podatku wiąże się z opłatą manipulacyjną potrącaną przez pośrednika zaproponowanego przez Camp America. Camp America nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za tę usługę. Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

  **) zależnie od liczby przepracowanych tygodni, ew. nadgodzin, stawki godzinowej i napiwków; pracodawca może potrącić niewielką część tej kwoty na rzecz podatku. W takim przypadku uczestnik programu powinien otrzymać od pracodawcy formularz W-2, na podstawie którego może ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w USA. Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy: oznacza to, że polski obywatel musi zapłacić w Polsce podatek od każdego swojego przychodu, niezależnie od tego, gdzie ten przychód nastąpił. Szczegółowe informacje uzyskać można w Krajowej Informacji Podatkowej.


  Informacje dodatkowe


  Resort America pokrywa koszty:

  • Odbioru uczestnika z lotniska i transportu do hotelu
  • Pobytu w hotelu Ramada w New Jersey po przylocie
  • Wyżywienia w ww. hotelu
  • Przejazdu uczestnika z hotelu Ramada do miejsca pracy
  • Wyżywienia i zakwaterowania w okresie pracy
  • Obsługi całodobowej interwencyjnej linii telefonicznej biura w USA (1-800-727-8233)

  Resort America nie pokrywa kosztów:

  • Przyjazdu uczestnika na Orientation w Polsce
  • Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
  • Opłaty wizowej (obecnie wynosi ona 140$, płatne w złotówkach)
  • Zaświadczenia o niekaralności (obecnie 50zł)
  • Kosztów zaświadczenia lekarskiego, ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
  • Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w USA
  • Pobytu w USA w okresie zmiany pracy i po zakończeniu pracy
  • Dodatkowego ubezpieczenia bagażu (299 zł)

  Ubezpieczenie medyczne obejmuje:

  • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA - do kwoty 500,000 USD
  • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu) do kwoty 500 USD


  Ubezpieczenie medyczne nie obejmuje:

  • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
  • Kosztów leczenia stanów chorobowych istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
  • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)
  Camp America (United Kingdom) Camp America (Australia) Camp America (New Zealand) Camp America (Switzerland) Camp America (Austria) Camp America (Germany)

  Work and travel - typy programów | Camp America | Resort America | Zgłoś się! | Twoje konto


  American Institute for Foreign Study (UK) Ltd. Registered in England No. 939488 at 37 Queen's Gate, London SW7 5HR United Kingdom