scroll
News

Gwarancja zwrotu wpłat w związku z Covid

Martwisz się, że pandemia pokrzyżuje Ci plany związane z Twoimi wakacjami w USA oraz nie odzyskasz zwrotu kosztów? Nie martw się! Camp America wprowadza w sezonie 2022 specjalną Gwarancję Zwrotu Wpłat w związku z Covid!

Martwisz się, że pandemia pokrzyżuje Ci plany związane z Twoimi wakacjami w USA oraz nie odzyskasz zwrotu kosztów? Nie martw się! Camp America wprowadza w sezonie 2022 specjalną Gwarancję Zwrotu Wpłat w związku z Covid!

Otrzymasz zwrot wszystkich wpłat wniesionych na konto Camp America, jeśli:

  • z powodu lockdownu lub zakazu podróżowania wprowadzonego przez rządy krajów Twój lot do USA zostanie odwołany i nie będzie możliwe zaoferowanie żadnego lotu alternatywnego;
  • nie będziesz mógł otrzymać wizy z powodu zamknięcia Ambasady USA z uwagi na Covid;
  • Twój camp odwoła Twój placement z uwagi na Covid i żaden alternatywny placement nie będzie mógł być zaoferowany przez Camp America;
  • nie będziesz mógł wyjechać z powodu pozytywnego testu na Covid uzyskanego w okresie 3 tygodni przed zaplanowanym wylotem i dostarczysz urzędowe zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego testu;
  • zostaniesz zobowiązany przez Sanepid/Policję do samoizolacji w okresie 3 tygodni przed zaplanowanym wylotem do USA z powodu kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid i dostarczysz urzędowe zaświadczenie o nakazie takiej izolacji.

Ponadto, otrzymasz zwrot wpłat wniesionych na konto Camp America, jeśli:

  • do dnia 10 lipca włącznie Camp America nie znajdzie Ci ani jednego placementu na campie;
  • nie otrzymasz wizy USA z przyczyn niezawinionych przez siebie*;
  • Twój wyjazd będzie niemożliwy z poważnych przyczyn medycznych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim.

W przypadkach innych niż wymienione powyżej obowiązują postanowienia Umowy Uczestnictwa.

Powyższa Gwarancja jest dodatkiem do Umowy Uczestnictwa, przy czym jej postanowienia mają priorytet nad postanowieniami Umowy Uczestnictwa w kwestiach dotyczących zwrotów opłat.

Powyższa Gwarancja może zostać odwołana w dowolnym czasie. W takim przypadku nie będzie ona dotyczyła Aplikantów dokonujących wpłat po ogłoszeniu odwołania Gwarancji na stronie internetowej Camp America lub po udostępnieniu Aplikantom takiej informacji w inny sposób.

Powyższa Gwarancja dotyczy wyłącznie sezonu Camp America 2022.
Uwaga: w przypadkach objętych ww. Gwarancją, każdy Aplikant będzie miał prawo do przełożenia swojego zgłoszenia na kolejny sezon. Może to znacznie uprościć procedury i ułatwić wyjazd w kolejnym sezonie.

Tymczasem trzymamy kciuki za Twoje wymarzone wakacje w USA już w najbliższe lato!

 

*) dla przykładu: nie otrzymasz zwrotu wpłat jeśli nie otrzymasz wizy z powodu zatajenia przed Camp America lub Ambasadą informacji istotnych dla uzyskania wizy, jak np.o poprzednich pobytach w USA,  przekroczeniu terminów, odmowach wiz itp., lub też z powodu podania Camp America lub Ambasadzie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji. Pamiętaj również, że opłata wnoszona na konto Ambasady jest zawsze bezzwrotna.