Dla Twoich bliskich

scroll

Dla Twoich bliskich

Witamy! I dokładnie wiemy, jak to jest… kiedyś, przy kolacji, Państwa córka lub syn wspomnieli coś o wakacjach w USA… a teraz okazuje się, że nie był to żart i że Wasza kochana „latorośl” naprawdę tam jedzie!

Jest oczywiste, że wyjazd do USA wzbudza większe zatroskanie niż np. wycieczka na Słowację lub do Anglii. W poniższym artykule postaramy się więc rozwiać Państwa obawy oraz zaznajomić z procedurami, których przestrzeganie zapewnia uczestnikowi bezpieczny i owocny pobyt w Kraju Wielkich Możliwości.

Kim jesteśmy?

Camp America jest jednym z wielu programów edukacyjnych organizowanych przez Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych (AIFS). Istnieje nieprzerwanie od 1969 roku, a więc ponad 54 lat. Sam Instytut jest międzynarodową grupą specjalizującą się w obsłudze podróży i pobytów zagranicznych o charakterze edukacyjnym, niekiedy powiązanych również z pracą – jak np. Camp America. Więcej informacji na temat Instytutu można uzyskać pod adresem www.aifs.com.

Poszczególne podmioty grupy AIFS mają dopełniające się role. Na przykład, Przedstawicielstwo AIFS w Polsce zajmuje się promocją programów Instytutu oraz służy ich uczestnikom informacją i pomocą. Z kolei AIFS (USA) Ltd., z siedzibą w Stamford, odpowiada za proces rekrutacyjny i podróż lotniczą uczestników, jak również zatrudnia regionalnych konsultantów w naszym kraju. To właśnie z tym, brytyjskim podmiotem, uczestnik podpisuje Umowę Uczestnictwa. Przedstawicielstwo AIFS w Polsce chętnie pomaga i pośredniczy w kontakcie z biurami AIFS w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, należy jednak pamiętać, że z formalnego punktu widzenia to właśnie podmiot brytyjski jest organizatorem programu. W praktyce, uczestnik nie ma potrzeby kontaktowania się z angielskim biurem Camp America – większość spraw załatwiana jest automatycznie przez internet lub za pośrednictwem biura w Polsce.

W programach AIFS wzięło już udział ponad półtora miliona uczestników. Jest to duży dowód zaufania do naszej organizacji. Uczymy się jednak przez cały czas i staramy co roku oferować naszym uczestnikom jeszcze bardziej profesjonalną obsługę. Chętnie słuchamy uwag i sugestii – pomagają nam one w stałym ulepszaniu naszych programów.

Współpracujemy z ogromną liczbą szkół wyższych i organizacji edukacyjnych na całym świecie. Celem naszych programów jest pomoc we wszechstronnym wykształceniu młodych ludzi, wzrost ich świadomości międzykulturowej oraz umiejętności komunikacyjnych. Wierzymy, że tylko „pełne zanurzenie” w innej kulturze, poprzez wspólną pracę i codzienny kontakt z jej przedstawicielami jest w stanie to sprawić. Stąd pochodzi też nasze motto: „We bring the world together” („Zbliżamy świat”).

AIFS założony został w 1964 roku przez Sir Cyrila Taylora, podwójnie udekorowanego przez królową brytyjską za zasługi na polu edukacji. W swoich początkach Instytut aktywnie wspierany był m.in. przez senatora Roberta Kennedy’ego, dzisiaj jest zaś niekwestionowanym liderem w dziedzinie międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Organizacja

W swoim założeniu jest to program dostępny dla każdego studenta, który pragnie zobaczyć USA i poznać kulturę tego kraju. Finansowa dostępność programu możliwa jest dzięki trzem filarom: początkowemu założeniu środków za studenta przez AIFS (koszty lotu itd.), a następnie wniesieniu przez camp opłaty za przyjęcie uczestnika oraz finansowaniu jego pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) przez cały okres pracy. Efektem jest niski koszt programu, choć również – ograniczona kwota kieszonkowego po podstawowym okresie zatrudnienia. Plusem jest ogromne bezpieczeństwo finansowe uczestnika oraz praktyczny brak zmartwień „organizacyjnych” – struktura programu nakłada bowiem na organizatora obowiązek zapewnienia nie tylko miejsca pracy, ale również dokładnego planu dojazdu do niego i pokrycia związanych z tym kosztów, a ponadto – informacji nt. wyjazdu, wyżywienia i zakwaterowania, oraz całodobowej „gorącej linii”. Opłata za program obejmuje więc głównie ubezpieczenie medyczne oraz pomoc przy uzyskaniu wizy USA.

Transport i podróże

Uczestnik programu otrzymuje bilet elektroniczny, przyjeżdża w wyznaczonym dniu na lotnisko w Warszawie i wsiada na pokład samolotu. Jest to zazwyczaj lot z przesiadką. Lecą nim z reguły również inni uczestnicy. Po przylocie do USA uczestnik odbierany jest z lotniska, spędza zazwyczaj jedną noc w Centrum Przylotów Camp America (w sezonie 2018-2019 był to Doubletree By Hilton Fairfield Hotel & Suites w New Jersey – obecnie ta usługa nie jest dostępna dla uczestników w sezonach 2020-2024), następnego dnia jedzie na camp i tam pracuje przez 9-10 tygodni. W tym czasie aklimatyzuje się, uczy się „jak działa Ameryka”, poznaje wielu ludzi i nabiera samodzielności w poruszaniu się po USA. Po tym okresie przychodzi czas na „głębszą wodę”: samodzielne podróżowanie. W rzeczywistości uczestnicy podróżują w mniejszych lub większych grupach (ze znajomymi z Polski lub z campu), co zapewnia im bezpieczeństwo i pozwala obniżyć koszty transportu oraz noclegów. Z podróży uczestnik powraca do Nowego Jorku, skąd następuje wylot do Polski. Bilet lotniczy jest bezpłatny, jednak na lotnisko w Nowym Jorku należy dojechać we własnym zakresie. Uwaga: wylot nastąpić musi w terminie do 30 dni po dacie ważności wizy wjazdowej, ale nie później niż 30 września (w przypadku programu Campower).

Biuro w Stamford

Camp America ma swoją główną siedzibę w USA, w miejscowości Stamford w stanie Connecticut (niedaleko Nowego Jorku). Do obsługi naszych uczestników zaangażowana jest tam grupa doświadczonych konsultantów AIFS. Często istnieje możliwość rozmowy w języku polskim.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z kilkuset ośrodkami wakacyjnymi dla młodzieży („camps”) i dorosłych („special needs camps”). Każdy ośrodek ma swoją specyfikę, dlatego nie sposób opisać ich wszystkich w kilku zdaniach. Przy takiej różnorodności najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się ze stroną internetową konkretnego ośrodka, do którego wybiera się uczestnik. W tym celu warto poprosić córkę/syna o podanie adresu internetowego swojego ośrodka przed wyjazdem.

Zgłoszenie on-line i Umowa Uczestnictwa

Pierwszą czynnością jest wypełnienie formularza na stronie internetowej. UWAGA: nie należy tego robić bez zapoznania się z warunkami programu, a zwłaszcza z Umową Uczestnictwa (dostępną na stronie „Dokumenty”). Od warunków tej umowy nie ma odstępstw, a wszyscy uczestnicy traktowani są jednakowo. Choć wydaje się to oczywiste, warto podkreślić, że uczestnicy programu są osobami dorosłymi, ponoszącymi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, w tym zwłaszcza za podpisane (a czasami nieprzeczytane…) umowy.

Spotkanie z konsultantem

Po zapoznaniu się z Umową Uczestnictwa i towarzyszącymi materiałami oraz pełnym zaakceptowaniu warunków programu, należy wypełnić formularz on-line, dokonać pierwszej części opłaty za program, a następnie umówić się na rozmowę z lokalnym konsultantem Camp America.

Rozmowa z konsultantem ma charakter wymiany informacji. Konsultant ma za zadanie pomóc uczestnikowi w procesie rekrutacyjnym. W tym celu pyta uczestnika o jego doświadczenie związanie z pracą, nauką oraz językiem angielskim. Znajomość tego języka jest w programie Camp America obowiązkowa, stąd konsultant prowadzi w języku angielskim praktycznie całą rozmowę. Gdyby znajomość języka angielskiego u uczestnika była niewystarczająca, konsultant odradzi mu wyjazd w bieżącym sezonie, zachęci do pogłębienia wiedzy i zaprosi do zgłoszenia się do programu w kolejnym roku. Jeśli konsultant uzna poziom znajomości języka za właściwy (czytaj: bezpieczny dla wyjeżdżającego), poinstruuje uczestnika co do kolejnych kroków procedury zgłoszeniowej. Uczestnik z kolei ma na rozmowie z konsultantem okazję do zadawania pytań na wszelkie intrygujące go tematy. Warto pytać, ponieważ konsultant jest z reguły wielokrotnym uczestnikiem programu i jego informacje pochodzą „z pierwszej ręki”.

Dokumenty

Uczestnik powinien dostarczyć on-line m.in. zaświadczenie o niekaralności (koszt uzyskania: 20-30 zł + 17 zł za załącznik wielojęzyczny) oraz dwie referencje (nie mogą to być referencje od rodziny lub znajomych i starsze niż 24 miesiące). Jeżeli uczestnik był karany, jego przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Dyrektor każdego campu ma pełne prawo do informacji o statusie prawnym uczestnika i do podjęcia niezależnej decyzji w kwestii zaoferowania miejsca pracy. Referencje natomiast są niezwykle pomocne w uzyskaniu miejsca na campie, stąd zachęcamy uczestników do dostarczenia referencji bogatych w szczegóły i wyrażających się o uczestniku entuzjastycznie! Warto się postarać, ponieważ nie wszystkie osoby zgłoszone dostają się do programu (przeciętnie miejsca otrzymuje ok. 70% aplikantów).

Poszukiwanie miejsca pracy

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu ich przez konsultanta w systemie on-line, uczestnik dokonuje drugiej części opłaty i od tego momentu jego zgłoszenie jest widoczne (poprzez specjalny system internetowy) dla dyrektorów amerykańskich ośrodków wakacyjnych. Uczestnik może zostać zatrudniony w każdej chwili. Miejsce znajduje się szybko dla osób mających wczesną datę dostępności do wyjazdu (maj, wczesny czerwiec), dobry angielski (co zazwyczaj widać w wypełnionej aplikacji), ciekawe i różnorodne doświadczenie w pracy (zwłaszcza za granicą), w tym szczególnie w rodzaju pracy pasującym do programu (np. Counsellor – praca z dziećmi). Późna data dostępności, „oszczędnie” wypełniony formularz zgłoszeniowy, błędy językowe, brak doświadczenia w pracy (lub jego opisu) mogą bardzo opóźnić lub nawet uniemożliwić wyjazd. Z reguły jednak miejsce pracy znajduje się po 1-2 miesiącach oczekiwania. Po uzyskaniu miejsca pracy uczestnik wnosi ostatnią część opłaty. Jedynym obowiązkowym kosztem, który pozostaje jeszcze do poniesienia, jest opłata za wizę USA, pobierana przez konsulat, oraz oczywiście koszt dojazdu do Ambasady lub Konsulatu Stanów Zjednoczonych.

Zatrudnienie i wiza

Gdy dyrektor campu zdecyduje się zatrudnić uczestnika, zaznacza to w systemie on-line, który automatycznie generuje dokumenty wizowe dla uczestnika. Uczestnik otrzymuje instrukcje wypełnienia formularzy wizowych i we właściwym czasie zaproszony zostaje do lokalnej Ambasady lub Konsulatu USA (Warszawa lub Kraków) na rozmowę z konsulem. Rozmowa przebiega w języku angielskim i dotyczy z reguły studiów uczestnika, planów na wakacje i planów na przyszłość. W ostatnich latach wizę otrzymało 99% uczestników Camp America. Ma to m.in. związek z charakterem tego programu. Odmowa wizy zdarza się rzadko i dotyczy najczęściej osób, które w przeszłości złamały prawo amerykańskie (np. wyjechały z USA po terminie ważności wizy), lub które nie spełniają warunków uczestnictwa w programie (np. w programie Campower należy mieć ważny indeks uczelni wyższej).

Rezerwacja biletu lotniczego

Po otrzymaniu wizy rozpoczyna się procedura rezerwacji biletu lotniczego dla uczestnika. Dokładne informacje o locie pojawią się na internetowym koncie uczestnika na kilka, a nawet kilkanaście dni przed planowanym wyjazdem. Uczestnik zobowiązany jest wówczas potwierdzić drogą internetową otrzymanie i zrozumienie otrzymanej wiadomości. Na podstawie tej informacji uda się bowiem w wyznaczonym dniu na lotnisko. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się niezwłocznie z biurem AIFS w Warszawie.

Orientation

Przed wyjazdem wszyscy pierwszoroczni uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w specjalnym, kilkugodzinnym, przedwyjazdowym spotkaniu o nazwie „Orientation”, o którym informowani są drogą elektroniczną (email, system online oraz strona campamerica.pl). Na spotkaniu sprawdzana jest obecność – jej brak może być przyczyną utraty ważności polisy medycznej.

Na lotnisku

Po przybyciu na lotnisko wystarczy udać się do okienka odpowiedniej linii lotniczej, wręczyć swój paszport, odebrać kartę pokładową, nadać bagaż i udać się do odprawy paszportowej. W bagażu podręcznym nie można mieć żadnych płynów, aerozoli ani ostrych przedmiotów. Można jednak zakupić napoje i inne produkty w strefie wolnocłowej. Bagaż podręczny nie może być duży (powinien swobodnie mieścić się pod fotelem lotniczym lub w schowku nad głową pasażera – prawidłowe rozmiary można znaleźć na stronach internetowych linii lotniczych).

UWAGA: bardzo prosimy o przypomnienie uczestnikowi, aby wykonał podwójne odbitki ksero wszystkich stron paszportu (po uzyskaniu wizy) i pozostawił jeden zestaw w domu. Kopie stron paszportu przydać się mogą bardzo w przypadku jego utraty podczas pobytu w USA.

Koszty leczenia

Każdy uczestnik programu Camp America objęty jest Grupowym Pokryciem Kosztów Leczenia do wysokości kwoty wskazanej w polisie Uczestnika, zgodnie z wymaganiami Departamentu Stanu. Polisa pokrywa koszty leczenia skutków wypadków oraz zachorowań powstałych u uczestnika podczas bieżącego pobytu w USA, z wyłączeniem pierwszych 50 dolarów dla każdego zachorowania (tzw. „deductible”). Dokładne warunki polisy znajdują się na koncie aplikanta Camp America w zakładce ,,Group Cover” i stanowią integralną część Umowy Uczestnictwa.

Przed skorzystaniem z pomocy medycznej, o ile tylko istnieje taka możliwość, Uczestnik powinien skontaktować się z Camp America w Stamford (USA) w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania, w tym zwłaszcza wyboru odpowiedniego lekarza lub kliniki.

Ważne informacje

Polisa NIE pokrywa kosztów leczenia stanów chorobowych istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA (np. chorób przewlekłych) ani żadnych komplikacji pozostających w związku z nimi. Uczestnik powinien samodzielnie zorientować się w kwestii wykupienia dodatkowej polisy od konsekwencji tych stanów, do czego bardzo zachęcamy (w niektórych wypadkach jest to warunek wyjazdu).

Polisa nie ma charakteru odszkodowawczego – zawiera jedynie drobny komponent odszkodowawczy dotyczący poważnych naruszeń ciała. Nie jest to również kompleksowa polisa stomatologiczna – obejmuje jedynie interwencję w przypadku bólu dotychczas zdrowego, nieleczonego zęba, do wysokości 500 dolarów. Dlatego należy przejść dokładną kontrolę stomatologiczną i ew. leczenie PRZED wyjazdem.

Nie jest to też polisa typu OC: z jednej strony bowiem, odpowiedzialność cywilna spoczywa w dużej mierze na campie (o ile uczestnik postępuje zgodnie z procedurami), z drugiej strony zaś, przypadki, w których OC uczestnika miałoby jakiekolwiek zastosowanie, praktycznie nie zdarzają się. Nie dotyczy to oczywiście programu Au Pair in America, gdzie OC jest istotnym składnikiem polisy.

Grupowe Pokrycie Kosztów Leczenia w razie wypadku lub choroby, przygotowana przez Cultural Insurance Services International (CISI) dla Amerykańskiego Instytutu Studiów Zagranicznych (AIFS) obejmuje natomiast pokrycie kosztów natychmiastowego powrotu do domu w ważnej sprawie rodzinnej (choroba lub śmierć w najbliższej rodzinie, potwierdzona odpowiednim dokumentem).

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie bagażu można wykupić dodatkowo we własnym zakresie. Niezależnie jednak od tego, podczas podróży lotniczej odpowiedzialność za bagaż ponosi linia lotnicza i bezpośrednio do niej należy zwracać się o odszkodowanie za zagubiony podczas lotu bagaż. Jest to na szczęście zjawisko rzadkie, warto jednak w jakiś sposób przygotować się i na taką ewentualność. Zachęcamy więc tym bardziej do wykupienia ubezpieczenia bagażu przez wybraną przez siebie firmę ubezpieczeniową.

Pomoc dla uczestnika

Oprócz kwestii opisanych powyżej oraz w „Participant’s Handbook”, podczas pobytu w USA pojawić się mogą niekiedy inne sytuacje, wymagające udzielenia uczestnikowi porady bądź pomocy. Mogą one dotyczyć np. relacji z przełożonymi, warunków zatrudnienia, wyżywienia lub zakwaterowania.

W każdym z takich przypadków wymagana procedura postępowania jest następująca:

  • Uczestnik powinien w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do swojego bezpośredniego przełożonego na campie. Uwaga: „zwrócić się o pomoc” nie oznacza „stawiać żądania” – Amerykanie są bardzo wrażliwi na formę komunikowania się, dlatego zalecamy uczestnikom, aby poświęcili szczególną uwagę doborowi użytych słów i gestów, a zwłaszcza unikali komunikacji niepotrzebnie zabarwionej emocjami. Jest to bardzo ważne dla utrzymania dobrych relacji przez cały pobyt w ośrodku, jak również dla uzyskania referencji po zakończeniu pracy.
  • W drugiej kolejności należy zwrócić się o pomoc do dyrektora campu.
  • Jeżeli rozmowy z przełożonymi nie prowadzą do rozwiązania zadowalającego obie strony, uczestnik powinien skonsultować się z biurem Camp America w USA. W pierwszym kroku należy zadzwonić pod bezpłatny numer wskazany w Participant’s Handbook. Warto sprawdzić, czy w danym momencie dostępna jest polskojęzyczna obsługa linii. Niekiedy wystarczy rozmowa z konsultantem. Czasami jednak warto wesprzeć się „słowem pisanym” w celu dokładnego zrozumienia przez obie strony, na czym dokładnie polega prośba lub problem uczestnika. Należy wówczas, w miarę możliwości dokładnie, w języku angielskim, opisać zaistniałą sytuację i wysłać mailem na adres wskazany przez konsultanta, z którym rozmawialiśmy. Można wysłać kopię wiadomości na adres help.campamerica@aifs.pl, tak, aby biuro w Warszawie od początku było zaznajomione z daną sprawą. Biuro w Warszawie nie może jednak podjąć ŻADNEGO działania, dopóki nie nastąpił kontakt uczestnika z biurem w Stamford i dopóki nie wyczerpały się zupełnie lokalne możliwości udzielenia pomocy.
  • W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby uczestnik kompletnie wykorzystał wszelkie opcje uzyskania lokalnej pomocy, powinien bardzo dokładnie opisać w mailu cały przebieg sprawy i przysłać go na adres help.campamerica@aifs.pl. UWAGA: preferujemy język angielski ze względu na konieczność przesyłania wiadomości dalej, do anglojęzycznych koordynatorów programu. Mail napisany w języku polskim spowoduje konieczność kosztownego i czasochłonnego tłumaczenia go na język angielski przed podjęciem jakichkolwiek działań wspierających, co niepotrzebnie wydłuży czas oczekiwania na odpowiedź.

WAŻNE: jeżeli uczestnik nie upoważnił na piśmie (ew. e-mailem) członków swojej rodziny do występowania w jego imieniu, Camp America może wstrzymać się od „interwencji na prośbę rodziny” w sprawie uczestnika do chwili uzyskania takiego upoważnienia. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż uczestnik jest osobą dorosłą, może nie życzyć sobie takiej interwencji i jest jedynym podmiotem związanym Umową Uczestnictwa z AIFS.

Pierwszy kontakt po przyjeździe do USA

Bardzo częstym zjawiskiem jest… niekontaktowanie się uczestnika z rodzicami natychmiast po przylocie do USA. Zmęczenie bądź podekscytowanie powodują, że uczestnik „przekłada na później” wykonanie tego jakże ważnego dla Państwa telefonu. Zazwyczaj „przypomina sobie” o rodzicach po kilku dniach… Cóż, tak po prostu bywa, pragniemy jednak Państwa trochę uspokoić: po pierwsze, zawsze dokładnie sprawdzamy, czy każdy uczestnik pojawił się w wyznaczonym czasie (a) na lotnisku w USA, (b) w Centrum Przylotów, (c) na campie. Gdyby nie pojawił się w którymkolwiek z wyznaczonych miejsc, natychmiast przystępujemy do wyjaśnienia sytuacji (np. samolot uczestnika mógł być opóźniony). W przypadku zupełnej utraty kontaktu z uczestnikiem (zdarzyło się to kiedyś w przypadku osoby, która na własną rękę oddaliła się z lotniska, nie przyjechała na camp i w ten sposób zerwała Umowę Uczestnictwa…) zostaliby Państwo natychmiast powiadomieni. Innymi słowy, brak wiadomości – to w gruncie rzeczy dobra wiadomość. My zaś zachęcamy uczestników do jak najszybszego skontaktowania się z Państwem zaraz po przybyciu do USA (mówimy o tym m.in. na stronie 26 „Participant’s Handbook” oraz na spotkaniach „Orientations”).

Zwykła rozmowa czy... prośba o pomoc?

Zdarza się, że w rozmowie telefonicznej (lub w e-mailu) Państwa syn lub córka wspomną mimochodem o jakiejś trudności, która wystąpiła w okresie aklimatyzacji do życia na campie. Bardzo łatwo jest wówczas wysnuć wniosek, że sprawa wymaga Państwa natychmiastowej interwencji. Pociąga to za sobą nieraz niepotrzebne działania i – w efekcie – zawstydzenie uczestnika wobec dyrektora campu lub kolegów. W razie wątpliwości zapraszamy do zasięgnięcia porady w biurze AIFS w Warszawie. Jednocześnie prosimy pamiętać, że program Camp America jest jednym z ważnych „testów dorosłości” dla uczestnika programu. Niepotrzebna pomoc rodziców może spowodować, że okazja do wejścia w samodzielne, dorosłe życie, zostanie zmarnowana. Program nasz działa od 54 lat i skonstruowany jest w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł sprawdzić swoje siły w bezpiecznych warunkach zorganizowanego ośrodka wypoczynkowego lub obozu letniego.

Najczęściej zadawane pytania

Bardzo zachęcamy do dokładnego zaznajomienia się ze WSZYSTKIMI zagadnieniami poruszonymi w sekcji „Pytania i odpowiedzi„, jak również z treścią pozostałych stron serwisu campamerica.pl, oraz z Umową Uczestnictwa i „Participant’s Handbook”. Są to niezwykle cenne informacje, niezbędne do prawidłowego uformowania się oczekiwań wobec wyjazdu oraz pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w programie Camp America.

W razie pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do korespondencji pod adresem help.campamerica@aifs.pl.