Witaj w Camp America!

Camp America to najsłynniejszy na świecie
międzynarodowy program wymiany kulturowej.
scroll
Camp America to najsłynniejszy na świecie międzynarodowy program studenckiej wymiany kulturalnej. Łączy on przygodę i wakacje w USA z pracą na młodzieżowych obozach letnich.

Poznaj świat

Camp America!

Kim jesteśmy?

Program Camp America organizowany jest już od 54 lat przez Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych, mający swoje główne siedziby w Wielkiej Brytanii (Londyn) i USA (Stamford, Connecticut). W programach naszego Instytutu wzięło już udział ponad 1 600 000 studentów!

Idea programu

Przewodnią ideą Camp America jest wymiana kulturalna: umożliwienie studentom z całego świata swobodnego zwiedzania USA oraz poznania codziennego życia Amerykanów, poprzez spędzenie wakacji wśród nich.

Pobyt i praca w USA w środowisku Camp America umożliwiają zapoznawanie się z wartościami i poglądami amerykańskich rówieśników, a co za tym idzie - wzrost wzajemnego zrozumienia. Taki rodzaj kontaktu możliwy jest wyłącznie w warunkach zbliżonych do życia codziennego, przy wypełnianiu wspólnych zadań.

Coś dla Ciebie

Program Camp America obejmuje zarówno wielopłaszczyznowe kontakty z mieszkańcami USA, jak i wykonywanie różnego rodzaju obowiązków zależnych od typu programu, dzięki czemu student spoza USA ma nie tylko możliwość poznania amerykańskiego etosu życia i pracy, ale i utrzymania się w Stanach Zjednoczonych podczas pobytu, co stanowi integralny element programów typu Work&Travel.

Studenci mogą pomagać w opiece nad dziećmi na koloniach letnich (program Counsellor), bądź też asystować przy prowadzeniu kolonijnej kuchni, piekarni lub sprzątaniu (program Campower), ewentualnie pomagać przy opiece nad osobami z niepełnosprawnościami (program Special Needs Counsellor).

Wszystkie zaś opcje dają niepowtarzalną możliwość osobistego poznania Ameryki, poszerzenia horyzontów i nadania dynamiki własnej karierze. Udział w programie Camp America jest mocnym, oryginalnym punktem w studenckim CV.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ!

Wiza J-1

Program Camp America oparty jest o wizę typu J-1. Jest to tzw. „exchange visitor visa” – wiza uczestnika programu wymiany kulturalnej, umożliwiająca działalność programów work and travel. Dzięki niej studenci mogą wykonywać sezonową pracę wakacyjną w USA.

Jest to specjalna kategoria wizowa, przeznaczona w zasadzie wyłącznie dla uczestników tego typu programów, niosąca ze sobą zarówno duże przywileje jak i pewne ograniczenia. Informacjami na ten temat służą biura AIFS, konsultanci Camp America oraz konsulaty amerykańskie. W latach 2005-2023 wizę amerykańską otrzymało 99% osób przyjętych do programu! Poczytaj więcej o wizie J1 tutaj.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Camp America to międzynarodowa organizacja, która zapewnia wsparcie uczestnikom na każdym etapie programu – począwszy od rekrutacji, poprzez znalezienie miejsca pracy w amerykańskim obozie, aż po pomoc w procesie wizowym, szkolenia przed wyjazdem i zakup biletów lotniczych.

Warunkiem powodzenia programu Camp America jest zapewnienie, aby Uczestnik sprawnie dotarł do celu.

Świadomość takiej organizacji wyjazdu daje uczestnikowi poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że nie zostanie się pozostawionym samemu sobie. Camp America działa bowiem bez pośredników – każdym uczestnikiem zajmuje się od początku do końca ta sama organizacja: Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych. Przez 24 godziny na dobę i cały czas trwania programu, również w czasie podróżowania po USA, Uczestnik ma bezpośredni kontakt z organizatorem – American Institute for Foreign Study Inc. w Stamford, CT (USA). W zakresie studenckich programów wymiany kulturalnej AIFS ma największe doświadczenie na świecie – od 54 lat! Nic więc dziwnego, że Camp America od ponad pół wieku niezmiennie króluje też na światowych „wakacyjnych listach przebojów”.

Organizatorzy

Rekrutacją do programu i organizacją podróży zajmuje się brytyjskie centrum AIFS, mieszczące się w Londynie w AIFS House przy ulicy Queen’s Gate 37a. Obsługę programu w USA zapewnia zaś amerykańskie centrum AIFS mieszczące się pod Nowym Jorkiem (Stamford, 1 High Ridge Park). Brytyjska część organizacji zatrudnia w Polsce wykwalifikowanych konsultantów, których zadaniem jest przeprowadzić uczestnika przez cały proces aplikacyjny, poprzez służenie radą i wszelką pomocą w kontaktach z organizatorem programu.

Wszyscy konsultanci Camp America uczestniczyli w programie – warto więc zadawać im jak najwięcej pytań! Uczestnik może komunikować się z centralą Camp America w Londynie bezpośrednio lub korzystać z pomocy swojego osobistego doradcy. Może również zgłaszać się do Biura Informacji American Institute for Foreign Study w Warszawie.

Biuro to jest przedstawicielstwem amerykańskiej części Instytutu i zajmuje się działaniami promocyjnymi oraz udzielaniem informacji na temat programów AIFS. Wszelkie umowy podpisuje Uczestnik bezpośrednio z brytyjskim oddziałem organizacji – AIFS (UK) Ltd., a opłaty dokonywane są bezpośrednio na konto AIFS (UK) Ltd. w Banku Citibank-Handlowym w Warszawie.

Na koniec warto jest również podkreślić, że rezultatem doświadczenia Camp America, solidnego podejścia do kwestii organizacyjnych i indywidualnego traktowania uczestników jest średnio ponad 90% ocen dobrych i bardzo dobrych dla programu. Aktualne „Customer Satisfaction Ratings” dostępne są w każdym biurze AIFS. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami oraz relacjami byłych uczestników programu.

Jeżeli fascynuje Cię Ameryka Północna, masz duszę podróżnika,
znasz dobrze angielski i chcesz naprawdę zostać Obywatelem Świata,
wybór jest tylko jeden.