Dokumenty

scroll

Dokumenty

Poniżej znajdziesz listę dokumentów do ściągnięcia.
Wszystkie pliki dostępne są w formacie PDF.

Uwaga: Za wyjątkiem paszportu i druku DS-2019, żadne inne dokumenty, formularze, referencje ani zdjęcia przekazane przez uczestnika nie podlegają zwrotowi ani odesłaniu, zarówno w przypadku rezygnacji, przerwania, jak i ukończenia programu. Prosimy więc o nie przesyłanie nam oryginałów ważnych certyfikatów lecz o okazanie ich konsultantowi i uzyskanie potwierdzenia zgodności z oryginałem na kserokopii. Nie dotyczy to zaświadczenia o niekaralności – wymagane jest dostarczenie oryginału, który również w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.