Opłaty

scroll

Opłaty

Opłata podzielona jest na trzy raty i obejmuje czynności administracyjne umożliwiające uczestnikowi udział w programie. Koszty biletów lotniczych pokrywa Camp America. Pokrycie kosztów o charakterze medycznym organizowane jest przez American Institute for Foreign Study, Inc.

Prosimy o dokonywanie każdej wpłaty bezpośrednio z konta uczestnika w systemie zgłoszeniowym.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia emailem: help.campamerica@aifs.pl.

Uwaga: Poniższe opłaty obowiązują od 1 grudnia 2023. Dotyczą wyłącznie uczestników pierwszorocznych.

 

Jeżeli jesteś uczestnikiem powracającym, kliknij tutaj, aby sprawdzić aktualne ceny dla „returnerów”.

I rata:

199 PLN

Wnosisz ją on-line poprzez swoje konto uczestnika. Wpłata pierwszej raty umożliwi Ci ustalenie daty rozmowy z wybranym przez Ciebie Konsultantem. Pamiętaj! Niczym nie ryzykujesz: jeżeli nie zostaniesz zakwalifikowany do programu na poziomie "interview" lub nie znajdziemy dla Ciebie miejsca na campie, opłata zostanie Ci w całości zwrócona!

II rata:

599 PLN

Wnosisz ją po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez biuro Camp America w USA (czyli ostatecznym uznaniu jego poprawności formalnej), również przez swoje konto uczestnika. Po jej wniesieniu automatycznie zostaje uruchomiony proces poszukiwania miejsca dla Ciebie. Jeżeli miejsce dla Ciebie nie zostanie znalezione, ta opłata jest w całości zwracana.

III rata:

2192 PLN

Wnosisz ją dopiero po otrzymaniu miejsca na campie lub gwarantowanego miejsca (Guaranteed Placement), czyli po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.a

Uwaga: III rata w wysokości 2192 PLN obowiązuje uczestników, korzystających z lotu organizowanego przez Camp America jak i tych, którzy zdecydują się na zorganizowanie lotów we własnym zakresie (opcja Own Transport). Również w przypadku zaakceptowania campu zlokalizowanego w stanie Kalifornia, Kolorado lub Wisconsin, uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zakupu biletów. Camp America nie ma możliwości, aby zorganizować przeloty dla tych uczestników. Powyższe opłaty obowiązują od 1 grudnia 2023 roku.

Podsumowanie

Suma opłat wyniesie: 199 PLN + 599 PLN + 2192 PLN = 2990 PLN w przypadku korzystania z lotu Camp America.

W przypadku wybrania własnego lotu (opcja Own Transport, czyli zakup biletów samodzielnie) suma opłat wyniesie: 199 PLN + 599 PLN + 1192 PLN = 1990 PLN.

Cena może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen biletów lotniczych.

Camp America pokrywa koszty:

 • Biletu lotniczego z Warszawy do USA, oraz biletu powrotnego z Nowego Jorku do Warszawy po ukończeniu programud – UWAGA: Oferta „Bilet gratis” nie dotyczy indywidualnych ofert specjalnych, np. Campów w Kalifornii, Kolorado i Wisconsin (w przypadku tych stanów, uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wykupienia lotów) – wówczas jednak wzrasta kieszonkowe a obniżeniu ulegają opłaty wstępne (w przypadku aplikowania po okresie promocyjnym), wg informacji na koncie uczestnika. Przyjęcie takiej oferty specjalnej jest całkowicie dobrowolne.
 • Odbioru uczestnika z lotniska i transportu do hotelu Doubletree By Hilton Fairfield Hotel & Suites w New Jersey,b,d
 • Ewentualnego pobytu w hotelu Doubletree By Hilton Fairfield Hotel & Suites w New Jersey po przylocie,b,d
 • Wyżywienia w ww. hotelu,b,d
 • Przejazdu uczestnika z lotniska do miejsca pracy (z ew. noclegiem w hotelu Doubletree By Hilton Fairfield Hotel & Suites w przypadku uczestników lądujących w Nowym Jorku)b,d
 • Wyżywienia i zakwaterowania w okresie pracyd
 • Bezpłatnej linii telefonicznej biura w USA oraz obsługi pozostałych serwisów interwencyjnych
 • Pokrycie kosztów o charakterze medycznym („Group International Accident & Sickness Coverage”) organizowane jest przez American Institute for Foreign Study, Inc. i obejmuje koszty leczenia do wysokości kwot zgodnych z wymaganiami Departamentu Stanu. Ograniczenia w zakresie tych usług dotyczące m.in. chorób istniejących już przed wyjazdem czy pewnych form opieki stomatologicznej. Szczegółowe warunki tych usług omówione są w odpowiedniej zakładce na koncie Uczestnika oraz w Participant’s Handbook.

Camp America nie pokrywa kosztów:

 • Przejazdów uczestnika na rozmowę konsultacyjną, Orientation i lotniska w Polsce
 • Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
 • Dopłat do biletów lotniczych narzuconych przez linie lotnicze w trakcie sezonu, a nieogłoszonych przez nie przed jego rozpoczęciem (zgodnie z pkt 7 Umowy Uczestnictwa)
 • Opłaty wizowej dla ambasady USA (obecnie wynosi ona 185$, płatne w złotówkach)
 • Opłaty za przesyłkę kurierską z paszportem (ok. 50-60 zł)
 • Uzyskania wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego (wraz z wielojęzycznym załącznikiem do zaświadczenia) ani z podobnych rejestrów w USA. Uzyskanie polskiego wyciągu (wraz z załącznikiem wielojęzycznym) kosztuje obecnie 20-30 zł (+17 zł za załącznik). W USA zależy to od stanu, w którym znajduje się Twój camp. W roku 2023 w większości stanów nie było ono wymagane.e
 • Kosztów zaświadczenia lekarskiego oraz ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
 • Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w Nowym Jorku oraz wszelkich innych lotów i przejazdów wewnątrz USA po zakończeniu pracy
 • Pobytu i przejazdów w USA w okresie zmiany pracy i po przerwaniu pracy, niezależnie od przyczyn
 • Zmiany daty powrotu na bilecie lotniczym (po uprzednim ustaleniu jej przed wyjazdem) – od 175$
 • Ubezpieczenia bagażu
 • Ubezpieczenia, które może być konieczne w przypadku chorób przewlekłych istniejących przed przyjazdem do USA

Pokrycie kosztów medycznych, zapewniane przez AIFS Inc., obejmujec:

 • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA – do wysokości kwoty wskazanej w opisie tych usług, zgodnie z wymaganiami Departamentu Stanu
 • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu nieleczonego w przeszłości zęba) do kwoty 500 USD

Pokrycie kosztów medycznych, zapewniane przez AIFS Inc., nie obejmujec:

 • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
 • Kosztów leczenia stanów chorobowych (i ich konsekwencji) istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
 • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)

UWAGA BARDZO ważne adnotacje!

a – Jeżeli w trakcie sezonu linie lotnicze lub instytucje pokrywające koszty leczenia dokonają zmian w opłatach, część lub całość tych opłat zostanie doliczona do trzeciej raty, niezależnie od tego, czy aplikant dokonał już opłat lub czy brał udział w promocjach (zgodnie z pkt. 7 Umowy Uczestnictwa). Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że kwota takiej dopłaty może zawierać się w przedziale ok. 100-250 zł. W latach 2015-2023 dopłaty udało się uniknąć (wyniosła 0 zł).

b – Usługa niedostępna w latach 2020-2024 z uwagi na ryzyko epidemiczne. W okresach nieobjętych ryzykiem epidemicznym, usługa dotyczy większości Uczestników pierwszorocznych lądujących w Nowym Jorku w okresie 1-30 czerwca, natomiast Uczestnicy lądujący w Nowym Jorku przed 1 czerwca lub po 30 czerwca dojeżdżają na camp bezpośrednio, samodzielnie wg instrukcji otrzymanej od Camp America. W takim przypadku koszty ew. noclegów po przylocie nie są pokrywane przez Camp America, jednak koszt dojazdu na camp jest pokrywany przez camp.

c – Szczegóły w zakładce na koncie Uczestnika

d – O ile indywidualne warunki pobytu na danym campie nie stanowią inaczej

e – Uwaga: od wiosny 2015 roku campy w stanie Pensylwania zostały objęte stanowym obowiązkiem uzyskania amerykańskich zaświadczeń o niekaralności dla każdego ze swoich pracowników oraz dla każdego uczestnika programu wymiany kulturalnej. Sumaryczny koszt tych zaświadczeń wynosi około 47,50 USD = ok. 180 złotych. Twój camp może, lecz nie musi pokryć tego koszty. Nie pokrywa go również Camp America – zgodnie z punktem 7a Umowy Uczestnictwa. Jeśli więc uzyskasz placement na campie w stanie Pensylwania, zapytaj bezpośrednio dyrektora swojego campu, czy camp będzie uzyskiwał te zaświadczenia dla Ciebie oraz czy pokryje koszt uzyskania tych zaświadczeń i w jakiej wysokości. Jeżeli okaże się, że camp nie pokrywa tego kosztu, musisz być przygotowany na jego pokrycie z własnych środków po przyjeździe do USA. Zaświadczenia te ważne są przez 36 miesięcy (3 lata) od momentu ich uzyskania, dlatego koszt ten nie pojawi się przy ew. powrocie na camp w kolejnym roku.