Opłaty dla osób powracających

scroll

Opłaty dla osób powracających

Prosimy o dokonywanie każdej wpłaty bezpośrednio z konta uczestnika w systemie zgłoszeniowym. W razie problemów, prosimy o kontakt  biurem Camp America pod adresem help.campamerica@aifs.pl

UWAGA: Co roku występuje limit wizowy dla osób powracających na swój camp.  W obecnym sezonie 2024 limit wizowy dla osób powracających na program Campower został wykorzystany 30 października 2023. Osoby, które „nie zmieściły się” w tym limicie dla programu Campower, obowiązują opłaty i kieszonkowe jak dla osób pierwszorocznych. Co do Camp Counsellors – w poprzednim sezonie (2023) limit dla Camp Counsellors powracających po raz trzeci na program został osiągnięty w styczniu 2023 roku. W przypadku „nie zmieszczenia się” w limicie trzeciorocznych uczestników jadących na program Camp Counsellor, takie osoby niestety nie będą mogły wyjechać z nami na program, ponieważ nie jest dostępna lista rezerwowa.

Uwaga: Poniższe opłaty dotyczą wyłącznie uczestników powracających na swój camp. Osoby powracające na program, ale na nowy camp, obowiązują opłaty jak dla osób wyjeżdżających po raz pierwszy. Obecne opłaty obowiązują do 31 grudnia 2023 (lub dla programu Campower – do wykorzystania limitu wizowego, który nastąpił 30 października 2023).

I rata:

199 PLN

Wnosisz ją poprzez swoje konto uczestnika. Obejmuje wstępne czynności formalne umożliwiające uczestnictwo w programie. UWAGA! Pierwsza rata jest bezzwrotna - przed jej uiszczeniem upewnij się, że Camp jest zdecydowany przyjąć Cię na lato 2024.

II rata:

599 PLN

Wnosisz ją po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez biuro Camp America w USA (czyli ostatecznym uznaniu jego poprawności formalnej) - również poprzez swoje konto uczestnika. W przypadku chęci wyjazdu na nowy camp, po jej wniesieniu automatycznie zostaje uruchomiony proces poszukiwania miejsca dla Ciebie. Jeżeli miejsce dla Ciebie nie zostanie znalezione, ta opłata jest zwracana.

III rata - zależy od wybranej opcji:

1192 PLN lub 1392 PLN

1192 PLN - jeżeli wracasz na ten sam camp i samodzielnie kupujesz sobie bilet lotniczy. W tej opcji Twój camp ponosi opłatę programową $250 (Uwaga! Camp może odliczyć tę kwotę od Twojego kieszonkowego) oraz opłatę administracyjną $35.

1392 PLN - jeżeli wracasz na ten sam camp, ale chcesz skorzystać z lotu Camp America. Uwaga! W tej opcji Twój camp obciążony zostaje opłatą min. $1300 (zależnie od docelowego portu lotniczego), opłatą programową $250 (Uwaga! Camp może odliczyć tę kwotę od Twojego kieszonkowego), oraz opłatą administracyjną $35. Dowiedz się więc koniecznie u dyrektora swojego campu, jakie dokładnie będzie Twoje kieszonkowe netto.
Trzecią ratę wnosisz dopiero po otrzymaniu miejsca na campie lub miejsca gwarantowanego, czyli po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Jeżeli dyrektor ośrodka do którego wracasz, potwierdził zatrudnienie Ciebie w sezonie 2024 - możesz wnieść tę opłatę razem z drugą ratą, co znacznie przyspieszy dalsze procedury.

Podsumowanie

Suma obowiązkowych opłat pobieranych przez Camp America dla osób samodzielnie kupujących bilet lotniczy to: 199 PLN + 599 PLN + 1192 PLN= 1990 PLN

Natomiast dla osób korzystających z lotu Camp America cena programu wygląda następująco: 199 PLN + 599 PLN + 1392 PLN = 2190 PLN

Cena może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen biletów lotniczych.

 

Pokrycie kosztów medycznych, zapewniane przez AIFS Inc., obejmujec:

 • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA – do wysokości kwoty zgodnie z wymaganiami Departamentu Stanu
 • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu nieleczonego w przeszłości zęba) do kwoty 500 USD

Pokrycie kosztów medycznych, zapewniane przez AIFS Inc., nie obejmujec:

 • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
 • Kosztów leczenia stanów chorobowych (i ich konsekwencji) istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
 • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)

Negocjuj swoje kieszonkowe!

Każdy powracający (na swój camp) uczestnik sam negocjuje z dyrektorem campu swoje kieszonkowe. Nie ma górnego limitu wynagrodzenia. Naszym zdaniem powinieneś oczekiwać minimum 150-300$ netto więcej niż otrzymałeś jako uczestnik pierwszoroczny. Wszystko jednak zależy od Ciebie i Twoich umiejętności negocjatorskich!

Camp America nie pokrywa kosztów:

 • Przejazdów uczestnika na rozmowę konsultacyjną, Orientation i lotniska w Polsce
 • Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
 • Dopłat do biletów lotniczych narzuconych przez linie lotnicze w trakcie sezonu, a nieogłoszonych przez nie przed jego rozpoczęciem (zgodnie z pkt 7 Umowy Uczestnictwa)
 • Opłaty wizowej dla ambasady USA (obecnie wynosi ona 185$, płatne w złotówkach)
 • Opłaty za przesyłkę kurierską z paszportem (ok. 50-60 zł)
 • Uzyskania wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego (wraz z wielojęzycznym załącznikiem do zaświadczenia) ani z podobnych rejestrów w USA. Uzyskanie polskiego wyciągu (wraz z załącznikiem wielojęzycznym) kosztuje obecnie 20-30 zł (+17 zł za załącznik). W USA zależy to od stanu, w którym znajduje się Twój camp. W roku 2023 w większości stanów nie było ono wymagane.e
 • Kosztów zaświadczenia lekarskiego oraz ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
 • Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w Nowym Jorku oraz wszelkich innych lotów i przejazdów wewnątrz USA po zakończeniu pracy
 • Pobytu i przejazdów w USA w okresie zmiany pracy i po przerwaniu pracy, niezależnie od przyczyn
 • Zmiany daty powrotu na bilecie lotniczym (po uprzednim ustaleniu jej przed wyjazdem) – od 175$
 • Ubezpieczenia bagażu
 • Ubezpieczenia, które może być konieczne w przypadku chorób przewlekłych istniejących przed przyjazdem do USA

UWAGA – BARDZO ważne adnotacje!

a – Jeżeli w trakcie sezonu linie lotnicze lub instytucje pokrywające koszty leczenia dokonają zmian w opłatach, część lub całość tych opłat zostanie doliczona do trzeciej raty, niezależnie od tego, czy aplikant dokonał już opłat lub czy brał udział w promocjach (zgodnie z pkt. 7 Umowy Uczestnictwa). Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że kwota takiej dopłaty może zawierać się w przedziale ok. 100-250 zł. W latach 2015-2023 dopłaty udało się uniknąć (wyniosła 0 zł).

b – Szczegóły w zakładce na koncie uczestnika

c – Jeżeli nie otrzymasz miejsca pracy, ta opłata jest Ci zwracana. Jeżeli jednak otrzymasz miejsce pracy, a następnie nie otrzymasz wizy lub będziesz musiał(a) zrezygnować z wyjazdu z powodu udokumentowanych przyczyn medycznych, nie otrzymasz pełnego zwrotu opłat. Zostanie potrącona kwota 35$ – opłata bezzwrotna pobierana przez Departament Stanu za wystawienie dokumentu DS-2019.

d – Uwaga: wiosną roku 2015 campy w stanie Pensylwania zostały objęte stanowym obowiązkiem uzyskania amerykańskich zaświadczeń o niekaralności dla każdego ze swoich pracowników oraz dla każdego uczestnika programu wymiany kulturalnej. Sumaryczny koszt tych zaświadczeń wynosił ok. 47,50 USD = ok. 180 złotych. Twój camp może, lecz nie musi pokryć tego kosztu. Nie pokrywa go również Camp America – zgodnie z punktem 7a Umowy Uczestnictwa. Jeśli więc uzyskasz placement na campie w stanie Pensylwania, zapytaj bezpośrednio dyrektora swojego campu, czy camp będzie uzyskiwał te zaświadczenia dla Ciebie oraz czy pokryje koszt uzyskania tych zaświadczeń i w jakiej wysokości. Jeżeli okaże się, że camp nie pokrywa tego kosztu, musisz być przygotowany na jego pokrycie z własnych środków po przyjeździe do USA. Zaświadczenia te ważne są przez 36 miesięcy (3 lata) od momentu ich uzyskania, dlatego koszt ten nie pojawi się przy ew. powrocie na camp w kolejnym roku.