Work and Travel USA

scroll

Work and Travel = Cultural Exchange

Work and Travel to popularna nazwa największej grupy programów wymiany kulturowej organizowanych w Stanach Zjednoczonych pod nadzorem Departamentu Stanu. Najpowszechniej znanym programem Work and Travel jest właśnie Camp America, program przeznaczony zwłaszcza dla osób jadących do USA pierwszy raz. Jest on organizowany już od 54 lat przez Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych. Tak, jak każdy program Work and Travel, Camp America to okazja do wymiany kulturowej pomiędzy jego uczestnikami i osobami przyjeżdżającymi na camp, w tym amerykańskim i międzynarodowym personelem campu. Ma to miejsce podczas wspólnie wykonywanej pracy, zajęć sportowych i rekreacyjnych. Work and Travel daje również możliwość poznania codziennego życia mieszkańców USA. Dzięki temu dla wielu jego uczestników program Work and Travel staje się największą wakacyjną przygodą życia.

Na czym polega Work and Travel?

Work and Travel polega na organizacji wymiany kulturowej łączącej wakacje z możliwością legalnej pracy. Biorą w nim udział tysiące studentów z kilkudziesięciu krajów świata, w tym ogromna liczba studentów z Polski. Program oparty jest o wizę typu J-1. Jest to tzw. „exchange visitor visa” – wiza uczestnika programu wymiany kulturalnej. Nie jest to wiza pracownicza, studencka ani turystyczna, ale dzięki niej możliwa jest praca wakacyjna w USA dla studentów i osób chcących pracować z młodzieżą w charakterze wychowawców bądź instruktorów sportowych.

Popularność programów Work and Travel, a zwłaszcza Camp America, leży nie tylko w fakcie, że dzięki nim możliwe są wakacje i praca w USA oraz podróżowanie po Ameryce. Umożliwiają one przede wszystkim poznanie amerykańskiego życia od niezwykle ciekawej i wyjątkowej strony, jaką jest młodzieżowy obóz letni.

Nie martwisz się o nic!

W „bezpiecznej wersji work and travel”, jak niektórzy nazywają Camp America, uczestnik pozostaje pod opieką organizatora od chwili zgłoszenia się w Polsce do momentu zakończenia uczestnictwa w programie. Bezpłatny lot, odbiór z lotniska, miejsce na campie, kieszonkowe, bezpłatne utrzymanie i wyżywienie gwarantowane są kontraktem zawartym bezpośrednio z Camp America. Niski wkład własny sprawia więc, że ryzyko finansowe po stronie Uczestnika praktycznie nie istnieje. Uczestnik ma ponadto zapewnione podwójne „Orientation”, czyli specjalne szkolenie dotyczące uczestnictwa w programie: przed wylotem z Polski oraz po przyjeździe na camp. Program nadzoruje Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych i zapewnia Camp America środki na pełnozakresową obsługę uczestników.