Kieszonkowe

scroll

Kieszonkowe

Kieszonkowe to przewidziana zasadami programu kwota, która wypłacana jest uczestnikowi jednorazowo w ostatnim dniu podstawowego okresu pracy na campie. Jest to kwota brutto, co oznacza, że camp może potrącić z niej niewielką zaliczkę na podatek. W zależności od stanu, może to być od 0% do ok. 15%. Podatek ten można jednak częściowo odzyskać po powrocie do kraju i otrzymaniu od campu formularza W-2. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z usług wyspecjalizowanych firm zajmujących się zwrotami podatku z zagranicy.

ILE TRWA PODSTAWOWY OKRES PRACY NA CAMPIE?

Jest to 9 lub 10 tygodni (czyli 63 lub 70 dni). 10 tygodni obowiązuje w przypadku campów, na których dni wolne od pracy występują we wszystkie weekendy (np. „day camps”). Po podstawowym okresie pracy wypłacane jest kieszonkowe.

CZY MOŻNA PRACOWAĆ DŁUŻEJ?

Tak, jeżeli pozwala na to zakres dat na Twoim formularzu wizowym DS-2019, jeżeli zgodzi się na to dyrektor campu i jeżeli ustalicie ze sobą bezpośrednio kwotę kieszonkowego za pracę w dodatkowych dniach/tygodniach. Camp America nie pośredniczy w tych ustaleniach i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jest to zazwyczaj około 200 USD brutto tygodniowo plus bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Pamiętaj jednak, że sytuacja może zmienić się w trakcie Twojego pobytu i praca po campie może okazać się niemożliwa – dlatego nawet po uzgodnieniu szczegółów z dyrektorem campu bądź przygotowany na obie ewentualności.

JAK WYPŁACANE JEST KIESZONKOWE?

W gotówce, czekiem lub w postaci amerykańskiej karty płatniczej, na którą camp wpłaca odpowiednie środki. Campy nie dokonują przelewów na walutowe konta uczestników!

CZY MOŻLIWE SĄ PREMIE LUB NAPIWKI?

Tak, ale są one całkowicie w gestii dyrektora campu. Camp America nie zapewnia premii ani napiwków, a jeżeli je otrzymasz, Camp America nie ponosi odpowiedzialności za ich wysokość ani sprawiedliwy podział – o wszystkim decyduje dyrektor campu lub inne wyznaczone osoby.

CZY MOŻLIWE SĄ CZĘSTSZE WYPŁATY KIESZONKOWEGO?

Tak, ale jest to również całkowicie w gestii dyrektora campu. Są campy, na których wypłata występuje co tydzień. Są też takie, na których można otrzymać część kieszonkowego w połowie pobytu. Należy jednak być nastawionym na wypłatę całej kwoty dopiero w ostatnim dniu, tuż przed opuszczeniem campu.

CZY ISTNIEJĄ WYJĄTKI OD PODANYCH KWOT KIESZONKOWEGO?

Tak! Niektóre stany mają swoje własne zasady dotyczące wypłat na campach, a zasady te mogą ulec zmianie! Jeżeli otrzymasz propozycję pracy w stanie California, Colorado lub Wisconsin, przed jej akceptacją skontaktuj się niezwłocznie z biurem Camp America, pisząc na help.campamerica@aifs.pl, ponieważ Twoje opłaty programowe oraz kieszonkowe mogą ulec znacznej modyfikacji!

CZY MOŻLIWA JEST PRACA PRZEZ CZAS KRÓTSZY NIŻ 9-10 TYGODNI?

Jeżeli camp kończy swoją działalność po krótszym czasie, wówczas praca może trwać mniejszą liczbę tygodni. W większości takich przypadków kwota kieszonkowego nie zmienia się, jednak co do zasady camp ma zawsze prawo dokonać wypłaty proporcjonalnej, to znaczy zmniejszonej o taki sam procent, w jakim zmniejszeniu uległa długość pracy. W przypadku przedwczesnego opuszczenia campu przez uczestnika, niezależnie od przyczyny, wypłata zawsze będzie proporcjonalna. Na przykład, po przepracowanych 30 dniach z planowanych 63, uczestnik otrzyma 30/63 = 48% pełnej kwoty kieszonkowego.

CZY W POLSCE MUSZĘ ZAPŁACIĆ PODATEK OD KIESZONKOWEGO?

W Polsce obowiązuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że polski obywatel musi dokonać rozliczenia podatkowego z polskim urzędem skarbowym niezależnie od miejsca, w którym osiągnął przychód. W przypadku przychodów osiągniętych podczas uczestnictwa w programach typu „work and travel” (w tym „Camp America”) należy po powrocie zasięgnąć informacji w Krajowej Informacji Skarbowej na temat prawidłowego dokonania takiego rozliczenia. Camp America nie udziela takich informacji, ponieważ w sposób wiążący mogą to robić tylko autoryzowani doradcy podatkowi oraz Krajowa Informacja Skarbowa. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, a numery infolinii to: 801 055 055 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 22 330 0330 (dla telefonów komórkowych oraz połączeń z zagranicy).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PYTAŃ LUB PROBLEMÓW Z WYPŁATĄ?

Wszystkie pytania kieruj niezwłocznie do centralnego biura Camp America w USA, a dodatkowo również do biura w Polsce, tak, abyśmy mogli jak najszybciej Ci pomóc i umożliwić otrzymanie na czas pełnej należnej Ci kwoty.