Opłaty dla osób powracających

scroll

Opłaty dla osób powracających

Prosimy o dokonywanie każdej wpłaty bezpośrednio z konta uczestnika w systemie zgłoszeniowym. Wyłącznie w przypadku, gdyby taka operacja okazała się niemożliwa, można dokonać przelewu na konto złotówkowe Camp America po uprzednim poinformowaniu biura pod adresem help@campamerica.pl

UWAGA: Co roku występuje limit wizowy dla osób powracających na swój camp. W minionym sezonie 2019 limit ten został osiągnięty 9 października 2018. Osoby, które „nie zmieściły się” w tym limicie, obowiązywały opłaty i kieszonkowe jak dla osób pierwszorocznych.

Uwaga: Poniższe opłaty dotyczą wyłącznie uczestników powracających na swój camp. Osoby powracające na program, ale na nowy camp, obowiązują opłaty jak dla osób wyjeżdżających po raz pierwszy. Obecne opłaty obowiązują do 31 stycznia 2020.

I rata:

299 pln

Wnosisz ją poprzez swoje konto uczestnika. Obejmuje wstępne czynności formalne umożliwiające uczestnictwo w programie. Jeżeli nie otrzymasz miejsca pracy w USA, ta opłata zostanie Ci zwrócona.

II rata:

399 pln

Wnosisz ją po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez biuro Camp America w USA (czyli ostatecznym uznaniu jego poprawności formalnej) - również poprzez swoje konto uczestnika. W przypadku chęci wyjazdu na nowy camp, po jej wniesieniu automatycznie zostaje uruchomiony proces poszukiwania miejsca dla Ciebie. Jeżeli miejsce dla Ciebie nie zostanie znalezione, ta opłata jest zwracana.

III rata - zależy od wybranej opcji:

890 pln lub 1206 pln

890 pln - jeżeli wracasz na ten sam camp i samodzielnie kupujesz sobie bilet lotniczy. W tej opcji Twój camp ponosi tylko opłatę administracyjną $35.
1206 pln - jeżeli wracasz na ten sam camp, ale chcesz skorzystać z lotu Camp America. Uwaga! W tej opcji Twój camp obciążony zostaje opłatą min. $1030 (zależnie od docelowego portu lotniczego). Dowiedz się więc koniecznie u dyrektora swojego campu, jakie dokładnie będzie Twoje kieszonkowe netto.
Trzecią ratę wnosisz dopiero po otrzymaniu miejsca na campie lub miejsca gwarantowanego, czyli po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. Jeżeli dyrektor ośrodka do którego wracasz, potwierdził zatrudnienie Ciebie w sezonie 2020 - możesz wnieść tę opłatę razem z drugą ratą, co znacznie przyspieszy dalsze procedury. Obejmuje ubezpieczenie medyczne, opłaty lotniskowe, dopłatę paliwową i pozostałe czynności organizacyjne związane z uzyskaniem wizy. Ubezpieczenie medyczne pokrywa koszty leczenia do wysokości USD 500 000. Jak w każdym ubezpieczeniu, istnieją pewne zastrzeżenia, dotyczące np. chorób istniejących już przed wyjazdem czy pewnych form opieki stomatologicznej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia omówione są w zakładce "Insurance" na koncie Uczestnika oraz w Participant's Handbook.

Podsumowanie

Suma obowiązkowych opłat pobieranych przez Camp America dla osób samodzielnie kupujących bilet lotniczy to: 299 PLN + 399 PLN + 890 PLN= 1588 PLN
Natomiast dla osób korzystających z lotu Camp America cena programu wygląda następująco: 299 PLN + 399 PLN + 1206 PLN = 1904 PLN
Cena może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen biletów lotniczych lub kosztów ubezpieczenia opieki medycznej.

 

Ubezpieczenie medyczne obejmujec:

  • Koszty leczenia stanów chorobowych powstałych w USA – do kwoty 500,000 USD
  • Koszty interwencji stomatologicznej (usunięcie przyczyny bólu) do kwoty 500 USD

Ubezpieczenie medyczne nie obejmujec:

  • Kosztów leczenia stanów chorobowych spowodowanych/wywołanych umyślnie przez uczestnika
  • Kosztów leczenia stanów chorobowych (i ich konsekwencji) istniejących u uczestnika przed przyjazdem do USA
  • Kosztów kosmetyki stomatologicznej i chirurgii kosmetycznej (nie związanej z wypadkiem, który wystąpił w USA)

Negocjuj swoje kieszonkowe!

Każdy powracający (na swój camp) uczestnik sam negocjuje z dyrektorem campu swoje kieszonkowe. Nie ma górnego limitu wynagrodzenia. Naszym zdaniem powinieneś oczekiwać minimum 150-300$ netto więcej niż otrzymałeś jako uczestnik pierwszoroczny. Wszystko jednak zależy od Ciebie i Twoich umiejętności negocjatorskich!

Camp America nie pokrywa kosztów:

Przyjazdu uczestnika na rozmowę konsultacyjną i Orientation w Polsce
Przyjazdu uczestnika do Warszawy w celu otrzymania wizy
Dopłat do biletów lotniczych narzuconych przez linie lotnicze w trakcie sezonu, a nieogłoszonych przez nie przed jego rozpoczęciem (zgodnie z pkt 14 Umowy Uczestnictwa)
Opłaty wizowej dla ambasady USA (obecnie wynosi ona 160$, płatne w złotówkach)
Opłaty za przesyłkę kurierską z wizą (ok. 30-40 zł)
Uzyskania wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego ani z podobnych rejestrów w USA. Uzyskanie polskiego wyciągu kosztuje obecnie 20-30 zł. W USA zależy to od stanu, w którym znajduje się Twój camp. W roku 2015 w większości stanów nie było ono wymagane.d
Kosztów zaświadczenia lekarskiego, ew. szczepień i badań lekarskich przed wyjazdem
Powrotu z miejsca pracy na lotnisko w Nowym Jorku oraz wszelkich innych lotów i przejazdów wewnątrz USA po zakończeniu pracy
Pobytu w USA w okresie zmiany pracy i po zakończeniu pracy
Lotu powrotnego do Polski w przypadku nieukończenia programu przez uczestnika
Ew. dodatkowego ubezpieczenia bagażu 455 zł

UWAGA BARDZO ważne adnotacje!

a – Trzecia rata zawiera m.in. opłaty lotniskowe, podatki i inne opłaty lotnicze. Jeżeli w trakcie sezonu opłaty te ulegną podwyższeniu przez linie lotnicze, część lub całość tych opłat zostanie doliczona do trzeciej raty, niezależnie od tego, czy aplikant dokonał już opłat lub czy brał udział w promocjach (zgodnie z pkt. 14 Umowy Uczestnictwa). Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że kwota takiej dopłaty może zawierać się w przedziale ok. 100-250 zł.
W latach 2015-2019 dopłaty udało się uniknąć (wyniosła 0 zł).
b – Szczegóły w zakładce „Insurance” na koncie uczestnika
c – Jeżeli nie otrzymasz miejsca pracy, ta opłata jest Ci zwracana. Jeżeli jednak otrzymasz miejsce pracy, a następnie nie otrzymasz wizy lub będziesz musiał(a) zrezygnować z wyjazdu z powodu udokumentowanych przyczyn medycznych, nie otrzymasz pełnego zwrotu opłat. Zostanie potrącona kwota 35$ – opłata bezzwrotna pobierana przez Departament Stanu za wystawienie dokumentu DS-2019.
d – Uwaga: wiosną roku 2015 campy w stanie Pensylwania zostały objęte stanowym obowiązkiem uzyskania amerykańskich zaświadczeń o niekaralności dla każdego ze swoich pracowników oraz dla każdego uczestnika programu wymiany kulturalnej. Sumaryczny koszt tych zaświadczeń wynosił 47,50 USD = ok. 180 złotych. Twój camp może, lecz nie musi pokryć tego kosztu. Nie pokrywa go również Camp America – zgodnie z punktem 7a Umowy Uczestnictwa. Jeśli więc uzyskasz placement na campie w stanie Pensylwania, zapytaj bezpośrednio dyrektora swojego campu, czy camp będzie uzyskiwał te zaświadczenia dla Ciebie oraz czy pokryje koszt uzyskania tych zaświadczeń i w jakiej wysokości. Jeżeli okaże się, że camp nie pokrywa tego kosztu, musisz być przygotowany na jego pokrycie z własnych środków po przyjeździe do USA. Zaświadczenia te ważne są przez 36 miesięcy (3 lata) od momentu ich uzyskania, dlatego koszt ten nie pojawi się przy ew. powrocie na camp w kolejnym roku.