scroll
News

Poznaj skutki zniesienia wiz turystycznych dla USA!

Z pewnością doszła już do Was informacja na temat bezwizowych podróży do USA. Koniec z długimi kolejkami w Ambasadzie i żmudnym procesem aplikacyjnym! Hurra!... No dobrze - może ktoś zapytać - ale jak to się ma do wyjazdu do pracy w USA? Na przykład na program Camp America? Przecież zniesiono tylko wizy turystyczne, ale te do pracy i nauki zostają, prawda? Prawda. Ale tu Was zaskoczymy! Otóż pozytywne skutki zniesienia wiz turystycznych dotyczą również programu Camp America! W jaki sposób? Czytajcie dalej…

Jak już zapewne wiecie, uczestnicy programu Camp America wylatują do USA na podstawie wizy typu J-1, która pozwala na legalną pracę w USA, a następnie na podróże. Co za tym idzie, każdy uczestnik programu nadal uzyskuje wizę J-1 bezpośrednio w Ambasadzie – co najczęściej jest tylko formalnością, no ale do Ambasady trzeba się ten jeden raz wybrać. Jednak okazuje się, że wprowadzenie bezwizowego ruchu turystyczno-biznesowego wpływa bardzo pozytywnie na drugą część programu, a mianowicie na podróże, o których marzą wszyscy uczestnicy! Szczegóły poniżej.

Przypominamy, że z programem Camp America można wyjechać do USA jako „Campower” (są to prace fizyczne lub administracyjne) lub „Counsellor” (praca jako instruktor lub opiekun kolonijny), jednak każda z tych opcji należy do innej kategorii wizowej.

Campower

Uczestnicy opcji Campower otrzymują wizę typu J-1 kategorii “Summer Work Travel”. Wiza ta ważna jest i pozwala na wykonywanie pracy, a potem na podróże, od daty przyjazdu na camp do maksymalnie 25 września. Jednak po upływie jej ważności uczestnik ustawowo otrzymuje dodatkowe 30 dni na podróżowanie po USA, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyjazdu poza granice USA podczas tego 30-dniowego okresu nie będzie już mógł tam wrócić – właśnie dlatego, że wiza J-1 nie jest już ważna. Ponadto, data finałowego powrotu uczestnika do domu zależała dotychczas od terminu rozpoczęcia roku akademickiego w Polsce. W związku z powyższym, jeszcze do niedawna, „Campowerzy” mogli podróżować poza granice USA (np. na Karaiby) po zakończeniu pracy, jednak aby bez obaw wrócić do USA i zostać wpuszczonym przez oficera na granicy, zalecano im zaplanować powrót do USA na dwa tygodnie przed upływem ważności wizy. Po zakończeniu ważności wizy mogli podróżować już tylko po terenie USA, a tuż przed startem roku akademickiego musieli wrócić do domu.

Teraz dzięki nowym regulacjom ta przeszkoda znika, jeśli tylko odpowiednio wcześnie uczestnik zaaplikuje o elektroniczną autoryzację wyjazdu, czyli tzw. ESTĘ (więcej informacji na ten temat poniżej). Posiadając taką autoryzację, uczestnik programu uzyskuje szansę na ponowny wjazd do USA (np. wracając z Karaibów) pomimo upływu terminu ważności wizy J-1, a to właśnie na zasadach wizyty turystycznej. Oznacza to również, że powrót do USA w celu dalszego zwiedzania kraju bądź na lot powrotny do Polski może nastąpić nawet na kilka dni przed wylotem do Polski, a nie na min. 2 tygodnie przed wygaśnięciem wizy J-1, jak to było do tej pory. Daje to zdecydowanie większą swobodę planowania podróży!

Counsellor

Uczestnicy programu Counsellor otrzymują wizę typu J-1 kategorii “Camp Counsellor”, która ważna jest wyłącznie przez okres pracy na campie. Po zakończeniu pracy i jednoczesnym upływie ważności wizy uczestnik mógł wprawdzie, zgodnie z ustawą, podróżować po terenie USA przez 30 kolejnych dni, jednak w przypadku opuszczenia Stanów nie mógł już do nich wrócić.

Teraz, dzięki nowym zasadom dla obywateli Polski, każdy Counsellor może przed wyjazdem zaaplikować o ESTĘ i po jej otrzymaniu swobodnie podróżować poza granice USA po zakończeniu pracy na campie, a do USA powrócić na zasadach wizyty turystycznej. Jest to więc świetna wiadomość dla wszystkich uczestników tego programu! Meksyk, Karaiby, Bahamy, Puerto Rico czy Kanada mogą stać się teraz dodatkową wisienką na podróżniczym torcie!

Czym jest ESTA?

ESTA to dokument, dzięki któremu Polacy mogą wyjechać do USA bez wizy, w ramach wizyty turystyczno-biznesowej, na okres maksymalnie 90 dni. Dokument ten nie pozwala niestety na podjęcie pracy ani nauki w Stanach.

Aby otrzymać autoryzację wjazdu, czyli ESTA (Electronic System for Travel Authorization), trzeba wejść na stronę https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ i zaaplikować o autoryzację, podając wymagane przez system informacje. O ESTĘ trzeba zaaplikować na przynajmniej 72 godziny przed planowaną podróżą, jednak im wcześniej, tym lepiej. Autoryzacja wjazdu ważna jest przez 2 lata, chyba, że paszport osoby posiadającej ESTĘ stanie się nieważny lub też ulegną zmianie dane osobowe. Wtedy o autoryzację wjazdu trzeba aplikować ponownie. Oto trzy główne warunki pozwalające na aplikowanie o ESTĘ do USA:
• Trzeba posiadać paszport biometryczny
• Trzeba być obywatelem kraju, który jest w programie bezwizowym („Visa Waiver Program”)
• Należy opłacić 14 USD za autoryzację wjazdu. W przypadku odmowy pobierane jest 4 USD za obsługę wniosku. Opłatę wnosimy za pomocą karty debetowej lub kredytowej – rodzaje kart, które są akceptowane, wymienione są na stronie Ambasady.
Uwaga ważne!

Pamiętajcie , że niezależnie od tego, czy posiadacie wizę, czy ESTĘ, na granicy USA oficer imigracyjny udziela Wam ostatecznego pozwolenia na wjazd. Każdy wjazd jest traktowany indywidualnie i za każdym razem oficer może chcieć się upewnić, czy deklarowany powód przyjazdu jest prawdziwy i czy odwiedzający ma środki na swoje utrzymanie w trakcie tego pobytu. Wielokrotne wjazdy w ciągu roku na długie pobyty na podstawie ESTY mogą również zwrócić uwagę oficera. A więc – tak, nawet posiadacz wizy lub ESTY może nie zostać wpuszczony i będzie musiał wracać najbliższym samolotem do domu! Na szczęście zdarza się to niezmiernie rzadko i dotyczy głównie osób, które w przeszłości miały problemy z amerykańskim prawem (na przykład przekroczyły dopuszczalny czas pobytu w USA), lub też zachowują się na granicy w sposób nieodpowiedni (np. niegrzeczny w stosunku do oficera imigracyjnego). W programie Camp America w ciągu ostatnich 20 lat „cofnięta” została tylko jedna osoba, właśnie z powodu przekroczenia terminu wizy w przeszłości. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że żaden dokument, uzyskany online czy też w Ambasadzie, nie gwarantuje wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, jest jedynie zezwoleniem na podróż do USA (lotniczą bądź inną), a o finałowym przekroczeniu granicy decyduje zawsze oficer imigracyjny.

Podsumowanie

Zniesienie obowiązku wizowego dla turystów z Polski okazuje się znakomitą wiadomością również dla uczestników programów wymiany kulturowej, takich, jak Camp America. Pozwala bowiem na ponowny wjazd do USA po zakończeniu ważności wizy J-1, a dzięki temu – na znaczne urozmaicenie podróży po zakończeniu programu. My zaś wszystkim naszym uczestnikom polecamy aplikować o ESTĘ ze znacznym wyprzedzeniem, aby móc spokojnie zaplanować swoje wymarzone wakacje w USA!