scroll

Podróże poza granice USA

Meksyk, Kanada, a może Bahamy... planujesz podróżować poza granice USA w trakcie programu? Oto lista najważniejszych rzeczy oraz dokumentów, o których musisz pamiętać!

Podróże poza granice USA w trakcie trwania programu są z reguły możliwe, jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • Bez względu na to, czy jesteś na programie Counsellor czy Campower, o ponownym wpuszczeniu na teren USA decyduje oficer na granicy. W przypadku odmowy ponownego wjazdu, jesteś odpowiedzialny za zakup biletu powrotnego do Polski we własnym zakresie.
 • Niektóre kraje wymagają tzw. „Travel Validation Signature”, czyli dodatkowego podpisu na DS-2019, którego udziela pracownik biura Camp America w USA, a który potwierdza Twój udział w programie w momencie powrotu do USA. Jeżeli kraj, który wybierasz, wymaga „Travel Validation Signature”, pamiętaj aby zgłosić się do biura w USA nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym wyjazdem.

 

Są dwa sposoby uzyskania „Travel Validation Signature”:

 • Opcja 1 (rekomendowana): Wyślij wiadomość e-mail na adres compliance@campamerica.com, wyjaśniając swój plan podróży i prosząc o cyfrowy „Travel Validation Signature”. Na granicy musisz przedstawić oba dokumenty: oryginalny DS-2019 podpisany przez oficera konsularnego podczas rozmowy wizowej w ambasadzie i wydrukowaną wersję z cyfrowym podpisem elektronicznym.
 • Opcja 2: Wyślij oryginał DS-2019 (nie kserokopię!) wraz ze zwrotną kopertą, zaadresowaną na siebie (na adres Twojego campu) oraz znaczkiem lub załącz 15 USD w gotówce na pokrycie kosztów przesyłki ekspresowej – wszystko to musi być wysłane ekspresową, śledzoną pocztą na adres amerykańskiego biura na min. 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
 • Kraje, które nie wymagają tzw. „Travel Validation Signature”:

*BARBADOS
*BERMUDA
*CANADA
*HAITI
*JAMAICA
*MEXICO
*MIQUELON
*MARTINIQUE
*TRINIDAD
*THE DOMINICAN REPUBLIC
*THE WINDWARD & LEEWARD ISLANDS
*THE BAHAMAS
*SAINT PIERRE REPUBLIC
*KUBA! (nie rekomendujemy wyjazdów na Kubę, ze względu na obecną sytuację polityczną między USA, a Kubą i możliwymi problemami przy ponownym wjeździe do Stanów Zjednoczonych)


1.  Campower:

– Jeśli bierzesz udział w programie Campower, to co do zasady możesz wielokrotnie przekraczać granice USA w trakcie ważności DS-2019 i Twojej wizy, czyli zazwyczaj do końca września.

– Aby ponownie wjechać do USA, musisz spełniać wszystkie poniższe warunki:

 1. Na Twojej wizie musi być oznaczenie „M” w typie wizy.
 2. Wiza musi być ważna przez co najmniej 2 tygodnie od daty ponownego wjazdu do USA.
 3. Musisz mieć paszport z ważnym dokumentem DS-2019.
 4. Musisz posiadać wydrukowany formularz I-94 (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home), z „Get most recent I-94”, który jest potwierdzeniem Twojego wjazdu na teren USA.
 5. Jeżeli wyjeżdżasz do kraju, który nie znajduje się na liście wyżej, będziesz musiał uzyskać autoryzację ponownego wjazdu od pracownika Camp America, czyli tzw. „Travel Validation Signature” – patrz informacje powyżej.
 6. Aby uniknąć kłopotów z wjazdem na teren USA, sugerujemy wyrobić na powrót dokument ESTA, czyli elektroniczną autoryzację wjazdu do USA. Dobrze jest wyrobić ją wcześniej, aby mieć pewność, że zostanie przyznana, a jej koszt to 21$. WAŻNE: to oficer na granicy decyduje o wpuszczeniu na teren USA. Nie jest to dokument obowiązkowy, gwarantujący wjazd do USA ale rekomendowany.
 7. Wydrukowany bilet powrotny.


2. Counsellor:

 

– Na programie Counsellor możesz przekraczać granice USA w trakcie trwania pracy na wizie J-1.  Po jej zakończeniu (wiza traci ważność w dniu zakończenia pracy i rozpoczyna tzw. grace period, czyli 30-dniowy okres na podróże, wyłącznie na terenie USA), musisz spełnić pewne warunki, aby móc wrócić na teren USA ze swoich podróży.

– Aby ponownie wjechać do USA musisz obowiązkowo posiadać poniższe dokumenty:

  1. Paszport z dokumentem DS-2019.
  2. Wydrukowane dane lotu powrotnego z USA do Polski.
  3. Wydrukowany formularz I-94 (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home), z „Get most recent I-94”, który jest potwierdzeniem Twojego wjazdu na teren USA.
  4. Aby wrócić na teren USA potrzebujesz elektronicznej autoryzacji wjazdu – ESTA, lub też wizy B1/B2, którą mogłeś mieć wydaną w przeszłości (musi być ważna i znajdować się w Twoim paszporcie). Rekomedujemy wyrobić ESTA jak najszybciej, aby mieć pewność, że zostanie przyznana. Koszt jej wyrobienia to 21$. WAŻNE: to oficer na granicy decyduje o wpuszczeniu na teren USA, ponieważ wracając do Stanów zza granicy, nie wjeżdżasz już jako uczestnik programu, ponieważ wiza J-1 nie jest już ważna, lecz jako turysta. W związku z tym, w przypadku odmowy wjazdu, będziesz musiał na własny koszt zakupić bilet powrotny do Polski.
  5. Jeśli jako Counsellor wyjeżdżasz po zakończeniu pracy,  to Twoja polisa wygasa w momencie wyjazdu z USA w związku z zakończeniem wizy i programu. Nie jesteś więc objęty polisą od momentu opuszczenia terenu Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie wyjeżdżasz poza USA, polisa będzie nadal aktywna przez max. 30 dni po zakończeniu campu.

Camp America nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kroki podejmowane przez Uczestnika i jego decyzje o podróżach. Przed wyjazdem poza Stany Zjednoczone prosimy o sprawdzenie informacji u odpowiednich instytucji konsularnych oraz przewoźników lotniczych, aby uzyskać najbardziej aktualne wymagania i zalecenia dotyczące podróży do wybranego kraju oraz powrotu do USA.

Zarówno Ambasada USA w Polsce, jak i my, zawsze rekomendujemy, aby nasi uczestnicy raczej planowali podróże po USA i zwiedzanie tego kraju, ponieważ jest to główny cel wizy J-1. Podróże do innych krajów powinny być realizowane oddzielnie. Oczywiście rozumiemy, że może być kuszące odwiedzenie pobliskich krajów będąc już po drugiej stronie oceanu, ale ostateczne decyzje w sprawie planów podróżniczych należą do uczestnika.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Camp America